Abonnementsartikel

Peter Westphael er manden bag en Danmarks-nyhed nemlig en ny udsædsberegner, der også er i stand til at favne en lang række forskellige hybridarter, i forhold til andre udsædsberegnere, der kun har været kendt som anvendelige til en enkelt eller to afgrøder.

Udsædsberegneren er også i stand til at tage rigtig mange faktorer i marken i betragtning, når mængden af udsæd skal beregnes, herunder blandt andet sådato, såbedskvalitet samt jordtype med mere.

- For landmanden er det vigtigt at få udsået den rette mængde korn, da det har stor betydning for plantevæksten og i sidste ende økonomien. Et for lille plantetal giver tynde marker med dårlig konkurrence og lavere udbytte. For mange planter giver potentielt lejesæd og koster landmanden for meget i såsæd. 50 kg såsæd koster let 150 kr. Det er også vigtigt at tage højde for alle de lokale forhold, der påvirker plantetallet i marken. Så udsædsberegneren er selvfølgelig kun vejledende, men giver et rigtig godt bud på den rigtige udsædsmængde, siger Peter Westphael, planteavlskonsulent hos plantekonsulent Landbo Limfjord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Peter Westphael fortæller, at han fik ideen, da han så på de eksisterende udsædsberegnere, som ikke er dækkende for alle afgrøder, og ikke tager så mange forhold i betragtning, og han håber, at rigtig mange vil benytte sig af systemet. Man kan allerede nu gå ind og afprøve systemet, da udsædsberegneren har fået sit eget domæne www.udsaedsberegner.dk.