Abonnementsartikel

Startgødning og såning i to til tre centimeters dybde sikrer, at rugen kommer godt fra start i efteråret

Rug har de seneste to år haft en fast plads i sædskiftet hos Martin Mogensen, der sammen med fire andre driver fem ejendomme i interessentskabet Go-Gris I/S ved Skanderborg. Rugen dyrkes på forholdsvis let jord, men til næste år sås der også rug på nogle arealer med lidt bedre jord, så det samlede areal med rug kommer op på 55 hektar.

- Vi dyrker rugen på noget let jord med mange sten, og for at undgå at skulle bruge for meget tid på at samle sten, sår vi rugen direkte uden pløjning, fortæller Martin Mogensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I år blev der høstet 57 hkg pr. hektar i rugen. Det er umiddelbart ikke specielt imponerende, men dog syv hkg mere pr. hektar end på en nabomark med hvede, der var pløjet. Da rugen samtidig kan dyrkes med lavere omkostninger end hveden, er der en god fortjeneste ved at dyrke rug frem for hvede.

Dyrkningen af rug skal dog gribes rigtigt an, og i det spil mener Martin Mogensen, at der især er to forhold, der er afgørende ved etableringen. Nemlig at sørge for, at rugen ikke sås for dybt samt at sikre, at der ikke bruges for meget af den dyre hybridudsæd.

Startgødning sparer dyr udsæd

For at spare på udsæden tilstræber Martin Mogensen at så rugen først i september.

- En vigtig forudsætning for at lave et godt dækningsbidrag i rug er, at vi kan begrænse forbruget af udsæd, da hybridudsæden er meget dyr. Vi sår derfor typisk mellem 65 og 100 kg udsæd pr. hektar. Hvis vi pløjede før såning, kunne vi nøjes med endnu mindre mængder udsæd. Men når vi sår direkte i stubben med snittet halm, kan vi ikke placere kernerne helt så præcist som i pløjet jord. Derfor går vi en anelse længere op i udsædsmængden, fortæller Martin Mogensen.

For at hjælpe rugen godt på vej placerer han cirka 15 - 20 kg kvælstof pr. hektar i forbindelse med såningen. En løsning, som ganske vist betyder, at han ikke har så meget kvælstof til rådighed i foråret. Men med en udsædspris på cirka 4.300 kroner for en unit med 500 kg rugudsæd mener han, at der er god økonomi i at bruge kvælstof til at begrænse mængden af udsæd. Erfaringen er da også, at rugen er god til at sætte et passende antal sideskud, hvis den kommer godt fra start i efteråret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Undgå at så rug for dybt

Netop for at sikre en god buskning i efteråret gør Martin Mogensen meget ud af ikke at så rugen for dybt. Bliver rugen sået for dybt, går det ud over buskningen, fordi buskningsknuden sidder dybt, og da rug ikke fryser op, er det vigtigt at sikre, at rugen får fem til ni aksbærende skud.

- Vi sår med en fire meter bred Väderstad Rapid, og vil helt sikkert have lettere ved at få en mere præcis placering af rugkernerne, hvis vi pløjede før såning. Men vi har dog besluttet at fortsætte med at dyrke de 25 hektar med rug, hvor der er mange sten, uden pløjning. Til næste år vil vi så yderligere 20 hektar rug på lidt bedre jord, og her vil vi pløje før såning, siger Martin Mogensen.

Han er ret overbevist om, at de vil udvide arealet med rug yderligere i fremtiden. For med en stor svineproduktion, hvor der uden problemer kan bruges ti procent rug i foderblandingen til slagtesvinene, kan de aftage rug fra mange hektar.

Go-Gris I/S

Go-Gris IS/ består af seks ejendomme og ejes af fem landmænd. Udover 580 hektar er der en svineproduktion med 900 søer og opfedning af 26.500 slagtesvin.

Markplan                                       Antal hektar

* Vinterrug                                 55

Artiklen fortsætter efter annoncen

* Vinterhvede                             220

* Vårbyg                                      60

* Vinterraps                               100

* Vinterbyg                                 50

* Havre                                        20

Artiklen fortsætter efter annoncen

* Rajgræs                                    75

* Areal i alt                                580

Anbefalinger til rugdyrkning

Jacob Winter Nymand, planteavlskonsulent hos LRØ, mener, at der er en række forhold, man skal være opmærksom på ved etablering af rug.

- Rug skal sås i to til tre centimeters dybde, og så er det vigtigt, at man tilpasser udsædsmængden til såtidspunktet, siger han.

Jacob Winther Nymand er fortaler for, at man sår rug tidligt, og på nogle ejendomme mener han, at rug sagtens kan sås sidst i august. Dog er det optimale såtidspunkt først i september på mange ejendomme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Fordelen ved at så tidligt er, at man kan spare på udsæden. Men på marker, hvor der er problemer med græsukrudt, skal man passe på at så for tidligt. Samtidig skal man være opmærksom på, at jordtemperaturen i år er markant højere, end den har været de seneste to år, siger han, og tilføjer, at det har stor betydning for, hvor hurtigt de nysåede afgrøder udvikler sig i efteråret. Således har målinger af jordtemperaturen vist, at den sidste år var cirka otte grader pr. første september, mens den var cirka 15 grader på samme tid i år.

- Ved tidlig såning kan man gå helt ned på 55 kg udsæd pr. hektar, men da hybridudsæden er meget dyr, mener jeg ikke, at man skal så mere end 100 til 120 kg udsæd pr. hektar ved sen såning. Ved sen såning kan man i stedet hjælpe afgrøden på vej ved placering af startgødning, siger Jacob Winther Nymand.