Som følge af det dårlige vejr, som betød en mindre nedgang i den europæiske mælkeproduktion i juni, ligger produktionen i 2019 på linje med 2018. Råvaremarkederne er rolige, idet effekten af de fortsatte fald i smørpriser udlignes af stigninger i SMP. Mens priserne på ost ligger stabilt, er der opblødning at se inden for WMP på grund af en god start på mælkesæsonen i NZ.

De økologiske markeder er stort set stabile, og udsigterne for de kommende måneders mælkepris er fortsat stabile.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den europæiske mælkeproduktion faldt en anelse i juni på grund af dårligt vejr, og var 0,5 procent mindre end sidste år, hvilket betyder at produktionen år til dato kun er 0,2 procent større end sidste år. Det forventes, at juli bliver tilsvarende påvirket. Globalt set er udviklingen i mælkeproduktionen år til dato fortsat flad til let faldende, selv om NZ fik en god start på året med 14 procent stigning i juni i forhold til juni 2018. Australien, Argentina og andre større eksportører producerer dog stadig mindre end i 2018, og der vil således fortsat være pres på udbudssiden, skriver Arla.

Ost og smør

Det europæiske ostemarked er fortsat relativt stille og priserne ligger stabilt. Priserne på mozzarella begynder at bløde op efterhånden som der kommer mere volumen på grund af øget kapacitet. Afkastet er dog stadig større end for gul ost.

Smørlagrene er i øjeblikket fyldte som følge af lidt større produktion og lavere efterspørgsel på grund af høje priser i 2017 og 2018, hvilket har medført yderligere prisfald i løbet af sommermånederne. Nu hvor de fleste europæiske aftagere allerede har fået dækket deres behov for 2019, kan prisfaldet meget vel få dem til at se frem mod deres behov for 2020. Den kortsigtede efterspørgsel gælder overvejende eksporten uden for EU på grund af konkurrencedygtigheden af de europæiske priser på de globale markeder, skriver Arla.

SMP-priserne udvikler sig fortsat positivt, men der er et vist pres på de globale priser, idet SMP, fremstillet i USA, begynder at blive solgt til nedsat pris for at rydde lagrene som følge af presset fra handelskrigen med Kina. Der er fortsat stor efterspørgsel efter produkter fra NZ og Europa. WMP-priserne gik lidt tilbage som følge af den gode start på mælkesæsonen i NZ (+14 procent i juni), hvilket skabte forventninger om et øget udbud i de kommende måneder. Devalueringen af den kinesiske CNY har også skabt bekymring om import til Kina, idet WMP så bliver forholdsmæssigt dyrere der.

Amerikansk centralbank

USD er blevet styrket mod andre valutaer i den sidste måned på baggrund af stærke økonomiske indikatorer, herunder et bedre GDP end forventet for 2. kvartal, hvor USA bibeholdt momentum trods en aftagende global økonomi. Til trods for at den amerikanske centralbank, for første gang i 10 år, sænkede renten, var dette kun med beskedne 0,25 procentpoint, og der synes ikke at være udsigt til yderligere økonomiske lempelser. Den øgede frygt for en aftagende global økonomi er en fordel for USD, idet investorerne flytter til mere sikre aktiver.

Artiklen fortsætter efter annoncen

EUR kæmper med økonomiske tal, der peger i forskellige retninger. Generelt steg GDP i Eurozonen i 2. kvartal 2019 med 0,3 procent. Nedgangen i GDP i 2. kvartal i Tyskland på 0,1 procent, som følge af den globale usikkerhed og effekten af handelskrigen mellem USA og Kina, har dog skabt bekymring om, hvorvidt Eurozonens største økonomi står over for vanskeligheder. Dette har sat EUR under pres.

GBP faldt til et nyt lavpunkt som følge af en kombination af dårlige økonomiske, data og øget frygt for både sandsynligheden for og konsekvenserne af et "no-deal Brexit".