Dansk landbrug har i årtier været førende, når det gælder teknologisk og produktmæssig omstilling og udvikling. Dansk landbrug er blandt de mest klimavenlige i verden, skriver Venstre i deres udspil til klimapolitikken.

- Men landmændene skal blive endnu dygtigere, og vi skal række dem en hjælpende hånd. Med dette forslag vil vi også kunne gå i spidsen for den næste omstilling og producere nogle af de mest klimavenlige varer i verden. Til gavn for klimaet, forbrugerne og landbruget, skriver partiet i sit udspil.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Erfaringerne fra økologi

Venstre skriver i sit klimaudspil:

- Økologi kan betale sig i kraft af højere priser for produkterne, men landmændene lider et tab i en overgangsperiode på vejen fra konventionel til økologisk drift. Derfor har Danmark i flere årtier støttet omlægningen til økologi for at frembringe flere produkter, som produceres uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler.

- Støtten til omlægning har været en stor succes, og i de seneste år har dansk landbrug sat turbo på omlægningen til økologi. Siden 2015 har danske landmænd omlagt til økologi i et tempo, som svarer til 150 fodboldbaner om dagen.

- Og forbrugerne har taget de økologiske varer til sig. Med høj troværdighed er øko-mærket blevet et af de mærker, som flest forbruger kender og har tillid til, at de kan handle efter. Derfor er det også muligt at tage en højere pris for de varer, som har gjort sig fortjent til mærket, lyder det i udspillet.

Lav udledning

Venstre ønsker mere klimavenlig drift i landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Desværre er der ikke sammenfald mellem økologisk produktion og klimavenlig produktion. Nogen vil endda sige tværtimod. Set internationalt er dansk landbrug anerkendt af blandt andet de økonomiske vismændene for at have en meget lav udledning af klimagasser pr produceret enhed. Mælk, kød med videre produceret i Danmark er altså langt mere klimavenligt end fødevarer produceret i andre lande. Også derfor er det vigtigt at skabe gode udviklingsmuligheder for dansk landbrug.

Men Venstre mener, det er muligt at drive landbrug med endnu mindre klimapåvirkning. Flere og flere har eksperimenteret sig frem til driftsformer, som frembringer fødevarer af høj kvalitet og med endnu lavere udledning af klimagasser end traditionelt landbrug.

Ekstra udfordring

Venstre vil fremme et marked for klimavenlige fødevarer:

- Den klimavenlige landbrugsproduktion har imidlertid en ekstra udfordring i forhold til den økologiske produktion. I modsætning til økologi er der ikke et etableret marked og en højere afregningspris for klimavenlige fødevarer. Det skyldes ikke manglende interesse fra forbrugernes side, men manglende mulighed for at vide, hvilke fødevarer er produceret ekstra klimavenligt?

Venstre har være drivkraften i at igangsætte et nyt mærke inden for klimavenlig produktion. I finansloven for 2019 afsatte partiet "Naturmilliarden". Her var der penge til at starte udviklingen af et klimamærke, som kan give forbrugerne vejledning og oplysning om klimapåvirkningen af det enkelte produkt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det kan være svært at udarbejde et troværdigt klimamærke, som også tager højde for de sundhedsmæssige aspekter, men flere og flere virksomheder begynder at opgøre klimapåvirkningen. Vi skal vi fortsætte arbejdet med at udarbejde et dækkende klimamærke, skriver Venstre i udspillet.

I klimaudspillet skriver Venstre, at et klimamærke vil skabe langt mere gennemskuelighed for forbrugerne.

- Udviklingen af et sådant mærke skal målrettes dansk landbrug. Danske landbrugsprodukter har i forvejen et lavt udslip af klimagasser. Men en mærkningsordning for de produkter, som er produceret særligt klimavenligt. Det vil give forbrugerne objektiv og troværdig viden om klimapåvirkningen af deres indkøb af fødevarer. Det vil kunne skabe et nyt marked, hvor produkterne kan opnå en højere pris, som vil få flere landmænd til at omlægge deres produktion.

Omlægningsstøtte

Venstre er opmærksom på at en sådan klimamærkning vil kræve store omstillinger i produktionen fra traditionelt landbrug til nye driftsformer og vil ikke ske fra den ene dag til den anden.

- Det er begrundelsen for omlægningsstøtten til økologi. Ud over det kommende klimamærke har vi brug for at yde en omlægningsstøtte til landmænd, som vælger at omlægge til ekstra klimavenlig drift. Dermed vil vi kunne overvinde de økonomiske udfordringer, som ligger i for eksempel ændrede fodringsmønstre eller reduceret jordbehandling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Venstre foreslår, at der udvikles en støtteordning til klimaomlægning, parallelt med omlægningsstøtten til økologi, således at landbrug, som ønsker at omlægge til ekstra klimavenlig produktion bliver støttet i omlægningsperioden frem til at deres produkter kan opnå et pristillæg på markedet. Denne støtteordning etableres samtidig med et klimamærke.

Finansieringen af forslaget skal holdes inden for EUs kommende flerårige rammer, der skal besluttes senest i 2020.