Landmændenes salgspriser på korn, grøntsager og prydplanter samt svin steg i første kvartal 2019, mens priserne på kvæg og mælk faldt. Prisen på korn steg 2,3 procent, grøntsager og prydplanter steg 18,9 procent og svin steg med 1,3 procent fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019, mens priserne på kvæg og mælk faldt med henholdsvis 2,7 og 8,6 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

Fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019 steg jordbrugets salgsprodukter 1,6 procent. Det skete på baggrund af en stigning på 22,1 procent for de vegetabilske salgsprodukter, hvilket især skyldes, at prisen på korn som følge af tørken steg 32,3 procent og grøntsager og prydplanter med 11,3 procent. I modsætning hertil faldt de animalske salgsprodukter med 6,4 procent, hvilket skyldtes lavere priser på svin og mælk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Økonomi forringet

De animalske salgsprodukter udgør 69 procent af det samlede salg. Mælk og svin udgør tilsammen halvdelen af jordbrugets salgsprodukter og har derfor stor betydning for den samlede prisudvikling.

Det samlede prisindeks for jordbrugets forbrug og investeringer steg med 2,3 procent i forhold til første kvartal 2018, mens det faldt med 0,3 procent fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019. Stigningen skyldtes primært højere priser på foderstoffer. Prisen på foderstoffer hænger sammen med prisen på korn, da meget korn går til foder.

I 2017 var jordbrugets bytteforhold over niveau 100 (2015=100), mens det siden har ligget under 100, og i første kvartal 2019 faldt bytteforholdet til indeks 94. Samlet set blev landbrugets økonomi markant forringet i 2018.