Abonnementsartikel

Det er muligt at få del i en pulje på 50 millioner kroner til kvæg og gartneri.

I sidste del af 2019 er der mulighed for at få del i 50 mio. nye støttekroner.Det sker gennem ordningen Miljøteknologi 2019 ? Kvæg og gartneri, hvor formålet er at reducere miljøpåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.Der er i alt afsat 50 mio. kr. til ordningen, hvoraf de 37 mio. går til kvæg. Der kan søges om op til 40 procent tilskud.

Det skriver LMO.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For kvæg er der tre puljer til ansøgning:

Pulje 1: Reduktion af ammoniakudledning, malkekvæg (19 mio. kr.)

Pulje 2: Reduktion af ammoniakudledning, slagtekalve (3 mio. kr.)

Pulje 3: Reduktion af energiforbruget (15 mio. kr.)

For pulje 1 og 2 kan der søges tilskud til bl.a. gylleforsuring, teltoverdækning gylletanke, udstyr til overvågning af brunst, drøvtygning og sygdom, udstyr til automatisk udfodring, mælkemålere, udstyr til måling af mælkens fedt, protein eller urea.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For pulje 3 kan der søges til bl.a. LED lys, frekvensstyret vakuumpumpe, brøndvandskøling og varmegenindvinding.

Ansøgningsperioden vil være 1. oktober til 3. december 2019 - så der er lidt tid endnu.