Abonnementsartikel

Det gennemgående emne i debatten på årets generalforsamling i Østjysk Landboforening blev bæredygtighed og klima.

Østjysk Landboforening har været aktiv i 2018 og arbejdet på mange fronter for at sikre og forbedre medlemmernes professionelle virke i dagligdagen, arbejdet målrettet med oplysning både til det omkringliggende samfund og til medlemmerne og har lavet medlemsarrangementer, som har inspireret fagligheden og har haft fornøjeligt islæt.

Formand Henrik Nielsens beretning om året, der er gået og de mange tiltag foreningen har gjort, de nye ideer omkring Dyrskuet i Horsens, medlemsmøder og faglige sager, man har været inde over, også i forhold til myndighederne, høstede mange rosende ord og et godt bifald.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den efterfølgende debat stod i bæredygtighedens og klimaets tegn, godt skubbet i gang af områdedirektør Anders M. Klöcker, der fortalte om de overvejelser, man gør sig i Landbrug&Fødevarer og af formand Henrik Nielsens beretning som sin nylige tur til København, hvor han besøgte en vegansk restaurant, talte med Ida Auken, var til kaffe hos en "spelthusmor", som havde høns i haven og grise på friland udenfor byen sammen med 14 andre familier. Han besøgte også Den Grønne Tænketank Concito og en adfærdsforsker, der kunne forklare, hvorfor mennesker handler som de gør, nemlig med følelserne.

-Vi har ikke råd til at se på klimasnakken med frygt og skepsis, mente griseproducent Jonas Würtz Midgaard og pegede på, at han og kollegaerne bør tage fat lige med det samme.

-Bæredygtighed er mange ting. Nogle løsninger kan vi selv finde, andre skal vi have hjælp til, men i gang, det skal vi, opfordrede han og så kørte snakken.

Mange landmænd føler sig måske lidt usikre og synes ikke det er sjovt at skulle i gang samtidig med, at det omkringliggende samfund udskammer landbruget.

Her slog formanden fast, at det ikke må komme til at ske i klimadebatten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en omstilling for hele samfundet, ikke kun for landmænd, så der skal gang i dialogen, fastslog Henrik Nielsen. Det samme gælder finansieringen.

Alt i alt var stemningen god selv om året 2018 har været hårdt for mange og følgerne stadig mærkes tydeligt.

-Alle siger, der er tale om en 1000-årshændelse, så lad os håbe, at det tager det antal år før vi igen ser så slem en tørke, sagde formanden og kom med et lille plaster til såret.

-Vores rådgivningsvirksomhed LMO har givet rekordoverskud i 2018, som nu er delt mellem ejerforeningerne. Det overskud skal videre til jer, medlemmer, på den måde, at medlemskontingentet for Østjysk Landboforening bliver nedsat væsentlig næste år, sluttede Henrik Nielsen