Mange unge landmænd ønsker ikke at etablere sig med et stort landbrug. De har fokus på livskvalitet og ønsker et fleksibelt og overskueligt set-up, hvor de ikke er bundet op på en stor gæld de næste mange år.

- Vores fleksible og mobile landbrugskoncept møder behovet for, at landmanden kan producere og forædle gode lokale fødevarer med lave opstartsomkostninger, siger Tommy Overby fra Overby Export Consulting i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På Nutrifair præsenteres en række produkter og løsninger til husdyrproducenter:

Overby Export Consulting har netop indgået aftale om at være dansk forhandler for slovenske Plevnik, der er specialist i at fremstille mikro-mejerier, og som har leveret mere end 2.800 gårdmejerier.

Sortimentet omfatter en række pakkeløsninger til gårdmejerier til fremstilling af blandt andet ost, smør, yoghurt og konsummælk. Løsningerne sammensættes efter behov af pasteuriseringsbeholdere, separatorer, ostepressere, borde, reoler til osteopbevaring osv.

Eksempler på komplette gårdmejerier:

- Hobby gårdmejeri til fremstilling af gul ost, der omfatter ostekar med analog temperaturregulering og opvarmning til 75 °C. Løsningen pasteuriserer mælken og fremstiller ostemasse til gul ost. Det er en kompakt løsning, som kun behøver 7 m2.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Et professionelt gårdmejeri til fremstilling smør, hvid og gul ost, skummet mælk og yoghurt. Løsningen behøver kun 14 kvadratmeter og omfatter pasteurisering, energibesparende ostekedel med automatisk temperaturregulering og opvarmning til 100 °C, mekanisk opskæring af ostemassen, omrører og separator etc.

Det lille ?hobby? gårdmejeri koster knap kr. 50.000, mens den professionelle løsning koster cirka kr. 200.000 oplyser Tommy Overby.

- Forbrugerne og restauranterne efterspørger fødevarer, der er lokale og produceret efter bæredygtige principper, og med vores gårdmejeri, kan man starte i det små med en beskeden investering. Det giver tid til at udvikle sine mejeriprodukter og få skabt en lokal afsætningskanal, siger Tommy Overby.

I Danmark er antallet af gårdmejerier stadig beskedent, men ifølge Ostehandlerforeningen for Danmark er der i Sverige, og ikke mindst England, masser af gårdmejerier, og der burde være basis for flere gårdmejerier i Danmark.

Mobile foderløsninger

Javier Camara er en spansk producent, der har specialiseret sig i mobile løsninger til fodring på friland af kreaturer, grise, får, geder og heste. Blandt løsningerne er udendørs foderhække og mobile fodersilosystemer til udendørs fodring af grise og fedekalve. De mobile fodersiloer kan rumme op til 5-6 tons foder, og letter dermed arbejdet med frilandsgrise og kreaturer. Staldinventar og malkeplatforme til får og geder indgår også i sortimentet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er genialt, fordi det kombinerer silo og fodertrug i én løsning, siger Tommy Overby om det mobile fodersilosystem

Javier Camara tilbyder også stalde med halvtag til fedekvæg. En halvtagsløsning, hvor fedekvæget samtidig kan gå udenfor i en fold, er en meget fleksibel løsning og med lave omkostninger. Overby Export Consulting designer og leverer den komplette løsning.

- Stalde med halvtag er en oplagt løsning til landmænd, der ønsker at etablere et billigt staldsystem til kødkvæg og slagtekalve, siger Tommy Overby.

Desuden tilbyder Overby mobile fangbokse fra Javier Camara med integreret vejecelle til vejning af kreaturerne. Samtidig er boksene udstyret med justérbart forværk, afhængigt af om det kalve eller større kreaturer.

Mobile malkeanlæg

Mootech er navnet på en serie af mobile malkeanlæg, der er nye på det danske marked. Malkeanlægget kan nemt flyttes hen, hvor køerne er, og anlægget kan være klar til malkning på fem minutter. Malkeanlæggene har plads til 2-8 køer ad gangen, svarende til besætninger på 20-100 køer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anlægget er nemt at flytte med atv eller traktor og drives med 230V eller dieselgenerator. Malkningen kan ske til spande eller malkeanlægget tilsluttes en mælkekøletank, der er monteret på en trailer.

- Med det mobile malkeanlæg kan landmanden udnytte arealer, som normalt ikke vil kunne bruges til malkekøer og en ny landmand kan starte med en minimal investering, siger Tommy Overby fra Overby ExportConsulting, der er importør af Mootech.

Mobilt hønsehus

Chicken Caravan er et mobilt hønsehus til produktion af æg på friland. Det er opbygget som en lukket trailer, hvor siderne kan åbnes, så hønsene kan gå frit ind og ud. Om natten lukkes siderne ? enten manuelt eller automatisk ? så hønsene kan sove trygt.

De mobile hønsehuse leveres med plads til 450, 130 eller 30 æglæggende høns. Alle Chicken Caravans er på hjul og kan ? inklusive høns ? flyttes med passende mellemrum med enten bil, atv eller traktor.

Hønsehuset er indrettet med redekasser og indsamlingen af æg foregår med et conveyorbånd, som går under alle redekasser. Det sikrer en skånsom håndtering og rene æg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover forhandler Overby Export Consulting kreaturvogne fra Gubi og mobile hegnsløsninger fra Gallagher, samt mobile huse til slagtekyllinger.