sonsoreret-indhold

Alt for mange landmænd oplever stor udskiftning i ansatte - en bekostelig affære der udfordrer dansk landbrug. Løsningen er dygtigere ledere, mener rådgivere, der opfordrer landmændene til at have større fokus på ledelse og rekruttering.

Alt for mange landmænd oplever stor udskiftning i ansatte - en bekostelig affære der udfordrer dansk landbrug. Løsningen er dygtigere ledere, mener rådgivere, der opfordrer landmændene til at have større fokus på ledelse og rekruttering.

Dansk landbrug skal være en attraktiv arbejdsplads. Landbruget har i en årrække haft svært ved at tiltrække ny arbejdskraft og udskiftningen af ansatte er stor. Der er derfor behov for at landmændene arbejder langt mere målrettet på at blive dygtigere ledere, siger Britt Rønberg, der er rekrutteringskonsulent i LMO:

- God ledelse, godt arbejdsmiljø og gode resultater i produktionen hænger uløseligt sammen. Man skal først og fremmest vise sine medarbejdere, at man er stolt af sin produktion, og man må meget gerne fortælle om sine visioner for virksomheden. Det smitter af på medarbejderne, når ejeren står frem og taler sin virksomhed op, forklarer Britt Rønberg.

Vigtigt at fastholde medarbejderne

Britt Rønberg er specialist, når det gælder rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Som rekrutteringskonsulent i LMO arbejder hun dagligt med ledelse og udvikling af medarbejdere i landbruget. Ifølge hende bliver manglen på arbejdskraft ikke bedre de kommende år, medmindre landbruget tager udfordringen alvorlig:

- Derfor opfordrer jeg til at prioritere rekruttering og ledelse. Det er hjælp til selvhjælp, siger Britt Rønberg.

Nikolaj Stidsen, der er svinerådgiver i LMO, oplever dog ofte, at landmændene står magtesløse og ikke er klar over, hvad de kan gøre for at løse udfordringen med at fastholde deres medarbejdere:

- Som arbejdsgivere er der rigig mange ting, man kan gøre - både i det daglig og i opstarten af en ny medarbejder. Det handler om at hjælpe en ny medarbejder godt i gang fra starten - ikke bare i forhold til de daglige opgaver, men også i forholdet til kollegaer, siger Nikolaj Stidsen.

10 procent af årslønnen.

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen koster det den enkelte landmand 10 procent af årslønnen at ansætte en ny medarbejder. Det svarer til 30.000-40.000 kroner om året afhængig af, om der er tale om en landbrugsmedarbejder eller en driftsleder.

Ifølge svinerådgiver i LMO, Anders Peter Andersen, oplever han, at der er en lang række tab forbundet med at skifte en medarbejder ud:

- Det kan være tab af motivation og arbejdsglæde, omkostninger til rekruttering og ansættelse og derefter også en oplæringsperiode af en ny medarbejder, hvor bedriften vil opleve nedsat effektivitet, siger Anders Peter Andersen.

Britt Rønberg kender også omkostningerne ved at skifte medarbejdere. Der kan være tale om manglende effektivitet, uro i hele medarbejderstaben og en periode uden den nødvendige ledelse.

- Omkostningen løber let op i en halv million kroner for en driftsleder i manglende dækningsbidrag, mener Britt Rønberg, og hun fortsætter:

- Det er vigtigt, at man får lavet en intro-plan og får afstemt forventningerne fra første dag. Det er et fælles ansvar at skabe arbejdsglæde på arbejdspladsen, og det er bestemt til landmandens egen fordel, at det sker så hurtigt og godt som muligt, understreger rekrutteringskonsulenten.

Fem gode råd til hvordan man som arbejdsgiver bliver en dygtig leder:

1. Vis interesse for dine medarbejders indsats - selvom du har travlt er det vigtigt at prioritere tid til at snakke med medarbejderne om deres opgaver.

2. Tag medarbejdernes problemer seriøst - i lederens travle hverdag kan medarbejdernes udfordringer virke små men for dem er de væsentlige og en begrænsning for at de kan gøre deres arbejde så godt som de gerne vil.

3. Arbejd med tydelige mål og husk at fejre succeser. Det behøver ikke at være større end en fredagsøl eller kage til kaffen, blot det markeres at det er gået godt.

4. Vær stolt af din virksomhed, og vis det, det smitter af

5. Giv ansvar efter evner og ønsker til medarbejderne - husk at uddelegere opgaver som kan give dig mere tid til at lede og vise retning.

Fem gode råd til en god oplæringsperiode af en ny medarbejder:

1. Forberedelse virker. Det virker positivt på en ny medarbejder at arbejdstøjet klar, styr på tøjstørelse, skostørrelse, et lille lamineret oversigtskort over stalden og telefonliste på bagsiden.

2. Ugeplan for de første to uger. Sørg for at afstemme forventninger - både til medarbejder og arbejdsgiver.

3. Delt læremesterrolle. Der er en begrænsning for hvor mange timer du kan fungere som læremester i en travl hverdag. Del rollen mellem flere.

4. Kompetenceafdækning inden en ny kollega starter. Ved at lave en kompetenceafdækning internt inden den nye medarbejder starter, gives der mulighed for at flytte rundt på nogle opgaver. Igen for at sikre det bedst mulige overskud til at modtage en ny medarbejder.

5. Opsamling på dagsmøder: 0,+7,+14,+21. Sørg for en struktureret opfølgning allerede ved første arbejdsdags afslutning. Alle punkterne vendes ved møderne der ligger efterfølgende, så der løbende bliver fulgt op.