Abonnementsartikel

Da virusset PRRS brød ud i en stor svinebesætning, foreslog dyrlægen behandling med vaccination mod et helt andet virus, PCV2, der styrkede dyrenes immunforsvar, så de selv kunne bekæmpe PRRS.

Det skulle ellers have været de sundeste af sunde grise, svineproducenten Bob Pinstrup købte hos en SPF-deklareret avler. Men soholdet, hvorfra grisene på syv kilo var købt, blev smittet med PRRS-virus der kort efter ankomst bredte sig og gav store problemer med hjernebetændelse, generel utrivelighed og forhøjet dødelighed.

Problemerne blev dog først rigtigt alvorlige, efter soholdet igen blev fri for PRRS, mens der stadig var PRRS i Bob Pinstrups stalde. Det vil sige, at grisene ankom PRRS-negative men blev smittet kort efter indsættelse. Uden antistoffer var alle dyrene fuldt ud modtagelige for sygdommen og i kombination med et højt niveau af PCV2-virus, som forventes at være i alle svinebesætninger, havde producenten et alvorligt problem i sine tre besætninger. Bob Pinstrups faste dyrlæge med speciale i svinebesætninger, Charlotte Johannessen, forklarer:

- Når først dyrene er blevet syge af PRRS, bliver de samtidig mere modtagelige over for PCV2 ? og omvendt. Flere virusinfektioner på samme tid påvirker hinanden i en sådan grad, at én plus én giver 3. I Bob Pinstrups besætning registrerede vi da også hurtigt en fordobling af dødeligheden og specielt problemer med mavesår hos slagtesvinene, siger Charlotte Johannessen, svinefagdyrlæge ved Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste.

Måtte tænke alternativt

PRRS-sygdommen skulle væk, og producenten stod nu over for en dyr totalsanering, hvor alle tre ejendomme skulle tømmes ved at sælge og slagte dyrene. Charlotte Johannessen foreslog en eksperimentel behandlingsplan.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi måtte tænke alternativt, hvis vi skulle fjerne udbruddet uden, at det kostede ejeren millioner. Jeg foreslog derfor at vaccinere samtlige dyr med en PCV2-vaccinen Circovac fra Ceva Animal Health. Jeg har brugt den før og haft positive erfaringer med, at svinenes immunforsvar blev kraftigt forbedret. Tanken var, at hvis dyrene blev stærke nok, kunne de på egen hånd nedkæmpe PRRS-sygdommen, forklarer Charlotte Johannessen.

Fremtidens behandling

På trods af Charlotte Johannessens vurdering af, at chancen for succes var under 50 procent, godkendte Bob Pinstrup eksperimentet. Samtlige grise i staldene blev manuelt vaccineret med Circovac, og det samme gjorde de over 500 smågrise, der ankom til besætningerne hver uge, indtil alle grise var vaccineret Eksperimentet virkede, og få måneder senere var alle blodprøver fra de tre besætninger negative for PRRS

- Vi kunne hurtigt se en forbedring på de første grise, vi vaccinerede. Det gav os mod på at vaccinere dem alle. Forbedringerne gik overraskende stærkt, simpelthen fordi vaccinen styrker grisenes immunforsvar. Jeg har aldrig forsøgt dette før, men som dyrlæge kan jeg godt lide ideen om at tænke rundt om sygdommen og gøre dyrene stærkere, så de selv kan bekæmpe en infektion i stedet for at medicinere. I denne behandling har vi ikke brugt et gram antibiotika. Det er fremtiden inden for sygdomsbehandling, siger Charlotte Johannessen.