Udfordringer med dyrevelfærd og politiske krav skaber stor usikkerhed om fremtiden for tysk svineproduktion og skubber kraftigt til strukturudviklingen.

Fra 2010 til 2016 er antallet af tyske svineproducenter faldet betydeligt, for eksempel er antallet smågriseproducenter faldet med 44 procent.

Men også antal dyr er under pres i Tyskland.

Alene fra 2013 til 2016 er antallet af søer faldet med 138.000 i Tyskland - et fald på 7 procent, viser en opgørelse fra den tyske producentorganisation ISN, Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands.

Stor usikkerhed

Ifølge den tyske producentorganisation er der mange forklaringer på udviklingen i Tyskland.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der er mange små bedrifter med dårlig økonomi, og nye krav til produktionen er relativt dyrere for små bedrifter. Mange vælger derfor at stoppe.

Udviklingen påvirkes også at skærpede krav til halekupering og krav til både løbeafdeling og farestald.

Mange af kravene er endnu ikke udmøntet, og på grund af forestående valg, sker der ifølge Torsten Staack, direktør i ISN, ikke noget på den politiske front før efter et valg.

Investeringer i stampe

Den politiske usikkerhed gør det ifølge Torsten Staack vanskeligt at investere i nye staldanlæg. Svineproducenterne kender hverken kravene til længde eller bredde på inventaret eller antallet af tilladelige dage med fikssering i farestalden.

Det fremmer også strukturudviklingen.

Endelig er udsigten til forbud mod kastration uden bedøvelse, som træder i kraft fra 2019, meget afgørende for mange producenters beslutning om at stoppe.

Også antibiotika er ifølge Torsten Staack en udfordring.

Social accept

Torsten Staack mener derfor, at fremtiden er meget usikker for den tyske svineproduktion.

Han peger desuden på en rapport fra det tyske landbrugsministerium, som vurderer, hvad der skal til for at gøre den animalske produktion i Tyskland socialt accepteret i den brede befolkning.

Rapporten konkluderer, at en meget stor del af den animalske produktion ud fra den betragtning foregår under forhold, der slet ikke er fremtidssikrede.

Ifølge Torsten Staack vil fremtiden sandsynligvis kræve flexible staldsystemer, så det er muligt hurtigt at omstille produktionen til ændrede markedskrav.

Torsten Staack talte på Danske Svineproducenters bankseminar den 23. august.