Bestyrelsen i Danske Svineproducenter har på det seneste bestyrelsesmøde drøftet mulighederne i det nye Danavl P/S og mener, at der med det nye set-up er sket betydelige forbedringer for danske svineproducenter.

Derfor har bestyrelsen udsendt denne udtalelse:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Især betyder den frie konkurrence af avlsdyrssalget i Danmark, at vi har sparet mange millioner af de omkostninger, vi var sat i udsigt med den tidligere model, som vi i 2016 ikke kunne acceptere og derfor måtte trække os fra VSP.

På et møde med L&F Svineproduktion har Danske Svineproducenters bestyrelse fået indblik i det nye selskabs ambitioner, forventede top- og bundlinje samt forretningsgrundlag. Et forretningsgrundlag, som naturligvis er ændret, efter at der nu ikke længere er monopol på salg af dyr i Danmark. Det indfrier en del af Danske Svineproducenters kritik om, at en krone sparet for danske svineproducenter er bedre end en krone tjent i det nye selskab på danske svineproducenter. Danske Svineproducenter vil dog kraftigt opfordre L&F Svineproduktion til at minimere eller annullere de forventede prisstigninger på sæd og hjemmeavlsaftaler.

Danske Svineproducenter er bekymret for uroen blandt avls- og opformeringsbesætningerne og forventer, der findes en løsning, som ikke fører til tab af avlsfremgang eller til øvrige økonomiske tab.

Bestyrelsen har - efter at foreningens formand, Henrik Mortensen, har set aftalen mellem L&F og L&F Svineproduktion - nu tillid til, at L&F Svineproduktion har fuld råderet over de fremtidige genafgifter og udbytter fra Danavl P/S.

Danske Svineproducenter har hele tiden bakket op om, at der skulle bedre kontrol på Danavl-genetikken rundt om i verden, især på de hvide racer og orner, og det mål har foreningen nu tillid til, at Danavl P/S kan indfri i kombination med en fortsat tæt kontrol/opfølgning fra L&F Svineproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samlet set vurderer Danske Svineproducenters bestyrelse, at de med de væsentlige indrømmelser på det danske marked, klarhed for L&F-Svineproduktions politiske suverænitet i forhold til disponering af de fremtidige indtægter, samt ufravigelige 51 procent ejerskab af Danavl P/S, kan bakke op om det nye Danavl P/S.

Danske Svineproducenter vil dog opfordre til, at L&F Svineproduktion, DBI og Danish Agro bruger de radikale ændringer i forretningsgrundlaget og businesscasen til at overveje at slanke åbningsbalancen til fordel for danske svineproducenter og de øvrige parter i selskabet.