Abonnementsartikel

En gruppe af store investorer har afgivet og fået accepteret et købstildbud op statens andel af Vestjysk Bank.

En gruppe af langsigtede danske investorer har besluttet at fremsætte et frivilligt købstilbud på alle aktier i Vestjysk Bank A/S.

Finansministeriet har på vegne af den danske stat, der ejer over 81 procent af aktierne i banken, dags dato givet en betinget accept af tilbuddet. Det skriver Vestjysk Bank i en fondsbørsmeddelelse tirsdag morgen.

Investorgruppen består af Nykredit, Maj Invest (på vegne af kunder), Arbejdernes Landsbank, AP Pension, Novo A/S, C.L. Davids Fond og Samling, ISP Pension og Vestjylland Forsikring.

Aftalen om køb af den danske stats aktiepost sker som led i en helhedsløsning, der med tre elementer fremtidssikrer Vestjysk Bank som et stærkt regionalt pengeinstitut. Banken er i dag udfordret af en lav kapitalisering, men efter gennemførelsen af helhedsløsningen vil det samlede kapitalgrundlag være styrket markant. Det er således forventningen, at Vestjysk Bank herefter vil have en solvensoverdækning på cirka syv procentpoint mod de 0,7 procentpoint, som fremgår af bankens 1. kvartalsrapport for 2017.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Helhedsløsningen

Investorgruppen tilbyder 1 kr. pr. aktie til alle aktionærer i et frivilligt købstilbud. Den danske stat og det statsejede selskab, Finansiel Stabilitet, ejer tilsammen 123.027.893 stk. svarende til 81,47 procent af aktierne. Finansministeriet har dags dato på vegne af den danske stat og Finansiel Stabilitet accepteret tilbuddet og ønsker dermed at sælge aktierne til en samlet pris på godt 123 mio. kr. Denne accept er fra Finansministeriets side betinget af gennemførelse af helhedsløsningen og af, at der ikke fremsættes andet tilbud, der af staten vurderes at udgøre et økonomisk mere fordelagtigt tilbud for staten. Et sådant tilbud skal fremsættes offentligt før investorgruppens frivillige tilbud udløber.