Abonnementsartikel

På baggrund af resultaterne i den nyeste udgave af VAP-rapporten, finder Miljøstyrelsen ingen grund til at ændre på reglerne for brug af svampemidler.

Bentazon og glyphosat er to af de stoffer, der har været særlig fokus på over de sidste år i det såkaldte Varslingssystem for pesticider (VAP). I årets VAP-rapport, der udkom den 20. december, er der ikke fund af stofferne over grænseværdien for de testede sprøjtemidler.

Dermed er rapporten i tråd med de seneste års tendens; målingerne viser ikke grund til at ændre de nuværende godkendelser for brugen af sprøjtemidler.

- Som udgangspunkt er der ingen grund til at forbyde brugen af de testede midler,

Lea Frimann Hansen, kontorchef i Miljøstyrelsens afdeling for pesticider og genteknologi.

- Som udgangspunkt er der ingen grund til at forbyde brugen af de testede midler. I øjeblikket undersøger vi, hvad kilden til nedbrydningsprodukt 1,2,4-triazol er. Der kan være andre kilder end de sprøjtemidler, landmændene bruger på markerne, men det er ikke noget vi kan sige noget mere detaljeret om på nuværende tidspunkt, siger Lea Frimann Hansen, som er kontorchef i Miljøstyrelsens afdeling for pesticider og genteknologi.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

VAP-rapporten samler resultater fra et varslingssystem, hvor forskere tester, hvordan og hvorvidt godkendte sprøjtemidler, der er brugt korrekt i den maksimale dosis, siver ned gennem jorden mod grundvandet.

VAP-tests foregår på almindelige landbrugsmarker, der dyrkes efter almindelig landbrugsmæssig praksis, og Miljøstyrelsen, GEUS og Aarhus Universitet vurderer, hvilke stoffer der skal testes.

Nedbrydningsprodukt under observation

Til gengæld er stoffet 1,2,4-triazol, som er et nedbrydningsprodukt fra forskellige svampemidler, fundet over grænseværdien. 1,2,4-triazol gennemgår i øjeblikket en sundhedsmæssig vurdering i EU, og Miljøstyrelsen følger denne vurdering nøje.

Miljøstyrelsen har imidlertid allerede strammet reglerne for brug af de relevante svampemidler. Man må ikke længere sprøjte så store doser ud af de midler, der bliver til 1,2,4-triazol.

- I 2014 regulerede vi brugen af de midler, som kan nedbrydes til det stof, som er fundet ved hjælp af VAP-systemet. De nye fund viser, at det var velbegrundet, siger Lea Frimann Hansen.

Miljøstyrelsen og GEUS er nu sammen med AU i gang med at teste, om der skulle være problemer med brugen af svampemidlerne, efter de nye restriktioner er blevet indført. Miljøstyrelsen finder det ikke muligt at løfte restriktionerne på svampemidlerne, der bruges i størstedelen af den danske landbrugsproduktion til at beskytte blandt andet korn mod svamp.

De seneste to år er der i VAP-systemet testet 15 aktivstoffer og 22 nedbrydningsprodukter, i alt 37 stoffer. Sidst varslingssystemet førte til forbud var i 2013, hvor brugen af svampemidlet metalaxyl-M blev forbudt på baggrund af hyppige fund af nedbrydningsprodukter fra metalaxyl-M over grænseværdien.