Det er her i forårsmånederne normalt at se harer springe omkring på det åbne land, og i år virker det som om, der er flere harer end tidligere år, fortæller Lars-Ejler Hansen, afdelingschef for Planteavl i LMO.

- Uanset hvad grunden er til de mange harer, så opfatter jeg det som utroligt positivt, og de fleste landmænd glædes, lige som den øvrige befolkning, ved at vigtige arter som haren stiger i antal, fortæller Lars-Ejler Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det står altså tilsyneladende ikke så sølle til med hare-bestanden, hvilket jagt- og naturplejekonsulenten fra LMO også har bemærket.

- Vi ser rigtigt mange harer i år, så det er jo helt fantastisk. Haren er en god indikator på, at naturen har det godt, så en god bestanddel kan vi kun være glade for, siger LMO?s jagt- og naturplejekonsulent Kristian Husballe.

Vildtstriber

Jagt- og naturplejekonsulent Kristian Husballe er stor fortaler for at beskytte vildtet i naturen til glæde for dem, der opholder sig i naturen, for jægerne og for landmanden, der kan leje sin jord ud til jagt.

- Et af de tiltag, der kan være med til at øge diversiteten i landskabet, er vildtstriber. Striber af udyrket jord, som landmanden sår til og måske bruger i jagtsammenhæng. Om det er en større forekomst af vildtstriber, der er årsag til, at eksempelvis harer trives godt i år, det kan vi ikke sige med sikkerhed, men vildtstriber er under alle omstændigheder med til at sikre så gode forhold som muligt for dyrene, siger Kristian Husballe.

For landmanden betyder vildtstriber, at han kan udnytte ofte ukurante jordstykker til at skabe en måske kærkommen variation i landskabet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er ikke ret mange omkostninger ved at lave vildtstriber. Det koster kun udsæden og en smule tid, og man kan bruge de maskiner, man har. Nogle vil måske endda kunne øge jagtlejen og få lidt penge ud af det. Det er ret nemt - og så kan det måske bidrage positivt til landbrugets renomme, siger jagtkonsulenten.