Vestjysk Bank kan fremvise et overskud på 12 millioner kroner efter første kvartal af året. Det tal er dog ikke tilfredsstillende for bankens ledelse.

- Bankens basale drift fungerer fortsat godt og anses for tilfredsstillende, men det fortsat høje nedskrivningsbehov, relateret ikke mindst til landbrugets meget bekymrende og forværrede økonomiske situation med meget lave niveauer for afregningspriser for både mælk og svinekød, medfører, at bankens resultat efter nedskrivninger ikke er tilfredsstillende., skriver banken i kvartalsregnskabet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I alt har banken nedskrevet for 93 millioner kroner i første kvartal, og i følge bankens regnskab er størstedelen af nedskrivningerne sket på landbrug.

- I 1. kvartal 2016 tegner landbruget sig således for godt 85 procent af den samlede driftspåvirkning af bankens nedskrivninger. Landbrugserhvervet er fortsat en meget stor faktor i bankens branchemæssige spredning på erhvervsudlån, og som følge af erhvervets ugunstige markedsvilkår de senere år, tegner landbruget sig også for den største andel af bankens akkumulerede nedskrivninger med 39 procent heraf, modsvarende 1,2 milliarder kroner. Banken har således nedskrevet cirka 23 procent af bruttoudlånet til landbrugssektoren, står der i bankens kvartalsregnskab.

Den aktuelle krise i landbruget kan også få konsekvens for bankens økonomi fremover.

- Hvis landbrugets forværrede krise bliver meget langvarig eller forværres yderligere, kan bankens betydelige eksponering mod denne branche indebære et øget behov for nedskrivninger i forhold til ledelsens aktuelle estimater for 2016. Tilsvarende kan gøre sig gældende, hvis konjunkturerne generelt forværres. Konsekvenserne af en yderligere forværring af det økonomiske klima for landbruget og/eller øvrige brancher vil således reducere bankens muligheder for at konsolidere sig i 2016, skriver banken i kvartalsregnskabet.

Fortsat vigtigt

Selvom Vestjysk Bank har taget store nedskrivninger på landbrug, er branchen stadig et område, som banken vil fokusere på.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Landbrug er til stadighed et strategisk vigtigt forretningsområde, som banken har stor erfaring med. Bankens eksponering mod landbruget udgør isoleret set 17,5 procent af de samlede udlån og garantier ultimo marts 2016, fremgår det af regnskabet.

Vestjysk Bank har størst udlån til henholdsvis mælke- og svineproducenter.