Abonnementsartikel

Ifølge Økologisk Landsforening, giver Økologisk Landbrug mere og bedre natur.

Økologisk landbrug giver mere og bedre natur. Derfor opfordrer Økologisk Landsforening folketingets partier til at fokusere på mere økologisk landbrug i den naturpakke, der i foråret forhandles som supplement til Landbrugspakken.

Det skriver Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse.

- Det er derfor oplagt, at regeringen og forhandlingsparterne omkring en naturpakke har fokus på øget øko-omlægning af landbruget,

Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening

Der er 30 procent flere vilde dyr og plantearter på og omkring økologiske marker, hvor landmændene i sagens natur ikke bruger sprøjtegift og kunstgødning. Derfor foreslår Økologisk Landsforening, at økologisk landbrug anvendes om et aktivt redskab i en kommende naturpakke.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der er kæmpe markedsefterspørgsel på mere økologi, og økologisk landbrug er en gevinst for både naturen og landmanden. Det er derfor oplagt, at regeringen og forhandlingsparterne omkring en naturpakke har fokus på øget øko-omlægning af landbruget, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening ? Danmarks forening af økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere.

Bedre betingelser for øko-omlægning vil give mere natur

Økologisk Landsforening foreslår konkret, at der sikres større fleksibilitet for landmænd, der ønsker at lægge om.

- I dag betyder fristerne for ansøgning om arealtilskud, at landmanden risikerer at miste et års tilskud, hvis muligheden for omlægning først viser sig efter skæringsfristen for ansøgning om arealtilskud. Det forringer erhvervets muligheder for at reagere på markedsudvikling og -efterspørgsel, siger Per Kølster.

En landmand bør kunne få betaling for økologisk drift for alle de dage, arealet har været drevet økologisk. Det kan ske ved at fjerne datotyranniet og tillade, at arealerne tilmeldes arealtilskuddet fra den dag, de tilmeldes økologikontrol.

Endnu mere natur i Ø-mærket

Naturen nyder godt af, at den økologiske landmand ikke bruger sprøjtegift på sine marker. Men mange økologiske landmænd laver også en lang række andre naturtiltag på deres marker. Derfor fremsatte Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer Økologi i april sidste år et forslag om at indarbejde naturtiltag i markerne som en del af bekendtgørelsen bag Ø-mærket. Forslaget blev ikke til noget sidste år, men Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer Økologi finder det naturligt at bringe forslaget i spil igen.

- Det skal være tydeligt for alle, at økologi er godt for naturen, siger Per Kølster.