Landbrug- og fødevaresektoren er en vigtig del af grundlaget for vækst og arbejdspladser i Danmark.

Det skriver regeringen i det finanslovsforslaget for 2016. Derfor skal erhvervets rammevilkår forbedres. Det skal blandt andet gøres ved at sikre en lempeligere kvælstofregulering, men samtidig værne om natur og miljø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor foreslår regeringen at afsætte 150 millioner kroner til at gennemføre målrettede indsatser for et bedre vandmiljø.

Det er penge, der virkelig kan komme miljøet til gode, lyder vurderingen fra landbrugets videncenter SEGES.

- Vi har i mange år arbejdet med at udvikle alternative virkemidler, som kan skabe et mere robust vandmiljø, og som er mere effektive og billigere end at fortsætte med at tilføre afgrøderne væsentligt mindre kvælstof, end de har behov for og på den måde forringe kornproduktionen og mindske eksporten, siger direktør Jan Mousing.

Virkemidler i vandet

Han understreger, at hvis vandmiljøet virkelig skal forbedres, så skal der sættes ind med virkemidler, så selve miljøforbedringen sker ude i vandområderne. Det kan være aktiv genetablering af vandplanten ålegræs, etablering af stenrev, som alger kan vokse på og producere ilt, og brug af muslinger, som naturligt filtrerer vandet og opsamler kvælstof.

- Alle disse tiltag er intelligente virkemidler, der kan gennemføres, uden at det hæmmer landbrugets produktion og dermed landmændenes muligheder for at producere effektivt og skabe vækst og arbejdspladser, pointerer Jan Mousing.