Abonnementsartikel

En kombination af enzymtilsætning og fermentering øger næringsværdien af alternative fodermidler til grise. Det er især fordøjeligheden af fiber og fosfor, der forbedres.

Med svingende priser på traditionelle fodermidler til svin som byg, hvede og soja er det interessant at se sig om efter alternative, billigere fodermidler. Nogle af disse fodermidler har imidlertid et højt fiberindhold, hvilket er vanskeligt for grise at fordøje. Fiber i foderet nedsætter endvidere fordøjeligheden af andre næringsstoffer - ikke mindst protein.

Forskere fra Aarhus Universitet har fundet en mulig løsning på problemet. Fermentering og tilsætning af enzymer er hver for sig lovende metoder til at forbedre næringsværdien af fiberrigt vådfoder. I sine ph.d.-studier ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, undersøgte Grethe Venås Jakobsen effekterne af at kombinere de to metoder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun fandt, at foderets fordøjelighed blev forbedret ved at kombinere fermentering med tilsætning af enzymer. Det var gældende for flere næringsstoffer, men især fosfor og fiber.

Flere fordele

Enzymtilsætning og fermentering har hver deres fordele og komplementerer hinanden. Den største fordel ved fermentering af de undersøgte fodermidler var, at det forbedrede fordøjeligheden af fosfor. Den væsentligste fordel ved tilsætning af enzymer var, at det reducerede mængden af fiber i foderet og derved øgede fiberfordøjeligheden.

I undersøgelserne indgik fodermidlerne ensilerede kernemajs, ærter, rapskage og tørret bærme. I flere af disse fodermidler er den største udfordring den store mængde af en bestemt gruppe af fiber, nemlig ikke-stivelsespolysakkarider og lignin, som har en lav fordøjelighed hos grise og kan have en negativ effekt på fordøjeligheden af protein og andre næringsstoffer.

Testes i praksis

Det endelig bevis for, at kombinationen af enzymer og fermentering har en gavnlig effekt, er ved at afprøve det på grise i praksis for at undersøge, om det har en god effekt på grisenes tilvækst og kødkvalitet. Fordelene ved at kombinere tilsætning af enzymer med fermentering skal opvejes mod prisen på fodermidlerne, enzymerne og det udstyr, der skal til for at fermentere foderet.

Hele ph.d.-afhandlingen "Improving nutritional value of pig diets containing local crops and co-products by fermentation and enzyme addition" kan læses her.