Abonnementsartikel

NaturErhvervstyrelsen har i første halvår modtaget 254 erklæringer fra selskaber og andre juridiske personer om, at de ville købe en danske landbrugsejendomme. Sidste år var tallet i samme periode 224 erklæringer

I et svar til Enhedslistens fødevareordfører Maria Reumert Gjerding fortæller miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen om omfanget af udenlandske investorers opkøb af danske landbrug, at man i NaturErhvervstyrelsen skelner mellem direkte køb og indirekte:

- En udenlandsk investor kan købe en dansk landbrugsejendom direkte gennem et udenlandsk selskab. I så fald skal virksomhedstype og oprindelsesland oplyses af hensyn til en eventuel kontrol af, om ejeren af ejendommen overholder NaturErhvervstyrelsens regler for erhvervelse af landbrugsejendomme i forhold til Landbrugsloven. En udenlandsk investor kan også købe en dansk landbrugsejendom indirekte via et dansk selskab eller som privatperson. Kapitalen i det danske selskab kan være ejet af et udenlandsk moderselskab, hvilket NaturErhvervstyrelsen ikke kontrollerer, idet dette ikke hører under Landbrugsloven, oplyser Eva Kjer Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ingen rådgivning

Ministeren oplyser videre, at NaturErhvervsstyrelsen siden ændringen af Landbrugsloven ved årsskiftet i første halvår af 2015 har modtaget 254 erklæringer fra selskaber og andre juridiske personer om, at de ville købe en dansk landbrugsejendom:

- Ingen af dem var erhvervet direkte gennem et udenlandsk selskab. Til sammenligning modtog NaturErhvervstyrelsen i samme periode sidste år 224 erklæringer. Det svarer til en stigning på cirka 13 procent. Det bemærkes, at udlændinge også kunne erhverve landbrugsejendomme før seneste ændring af Landbrugsloven, så længe de overholder danske regler, enten i selskabsform eller som privatperson. Det forhold er der ikke ændret på, oplyser Eva Kjer Hansen.

Hun peger videre på, at "Invest in Denmark" pr. 1. august har ansat en ny medarbejder til at styrke indsatsen for at tiltrække yderligere investeringer inden for fødevaresektoren, men samtidig at Invest in Denmark ikke har rådgivet og planlægger ikke at rådgive udenlandske investorer om mulighed for kapitalinvesteringer i landbrugsbedrifter.