Abonnementsartikel

Det kølige sommervejr betyder at høsten trækker ud og dermed også muligheden for at så efter-afgrødeblandinger. Derfor har Seges og Landbrug & Fødevarer nu søgt om dispensation fra så-tidspunktet den 20. august.

Landmændene skal have længere tid til at så efterafgrødeblandinger. Det mener Seges og Land-brug & Fødevarer, der netop har skrevet til NaturErhvervstyrelsen og anmodet om en generel dispensation for såtidspunktet for MFO-efterafgrødeblandinger 20. august.

-Vi har i den seneste uges tid fået mange henvendelser vedrørende behov for en dispensation for såtidspunktet for MFO-efterafgrødeblandinger. Store mængder nedbør i juli, manglende varme og lejesæd betyder, at kun en mindre del af arealerne lige nu er høstet og klar til at så efterafgrøde-blandinger inden fristen 20. august, og meldingerne er at afgrøderne ikke når at modne inden fristen, fortæller Jens Elbæk, afdelingschef, Planter & Miljø, Seges.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I nogle tilfælde, er det muligt at etablere en efterafgrøde før høst, men i dele af landet er afgrø-derne gået i leje på grund af meget og kraftig nedbør, og på de arealer kan det ikke anbefales at etablere efterafgrøder før høst, da der højst sandsynligt ikke vil komme en vellykket efterafgrøde ud af det. Hvis efterafgrøden skulle lykkes kan det medføre høstproblemer, da efterafgrøden risikerer at blive højere end afgrøden, der er gået i leje.

Derudover har det endelige regelsæt for MFO-efterafgrøder været længe undervejs, siger Jens Elbæk.

-Så sent som i sidste uge udsendte NaturErhvervstyrelsen justeringer til tolkningen af reglerne. Og kontrolinstruksen for efterafgrøder er stadig ikke på plads, hvilket efterlader landmanden i usikkerhed om, hvad der reelt forventes af efterafgrøderne.