Lyt til artiklen:

Brug for at flere landmænd tager hensyn til viben under forårets markarbejde

00:00
Hastighed: ???x
03:40

Abonnementsartikel

Foråret betyder et glædeligt gensyn med en af agerlandets karakter-arter; nemlig viben. Vil man nyde godt af fuglens særlige kald og karakteristiske parringsflugt, så er der flere ting, man selv kan gøre for at give viben en hjælpende hånd i marken.

Over de seneste 50 år er vibens karakteristiske parringsflugt og særlige kald blevet et stadigt sjældnere syn. Opgørelser viser, at i Danmark er viben gået tilbage med cirka 75 procent siden midten af 1970'erne.

Tilbagegangen skyldes hovedsagelig mangel på gode levesteder for vibens unger, og en af årsagerne til dette er den ændrede arealanvendelse i landbruget.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Så selv om der stadig er viber at se og høre i landbrugslandet, er der behov for en indsats for at standse yderligere tilbagegang i de lokale vibebestande. Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Tilbage i foråret 2019 lancerede Landbrug & Fødevarer sammen med Dansk Ornitologisk Forening kampagnen 'Sammen om at hjælpe viben.'

Kampagnen bliver i år relanceret med formålet om at skabe opmærksomhed på fuglen, så endnu flere landmænd vil huske at tage hensyn til den i forårets markarbejde - særligt de, som har viben på deres arealer eller som har haft den inden for de seneste ti år.

Fugleelskere og landmænd går sammen om at hjælpe viben

Se også:

Fugleelskere og landmænd går sammen om at hjælpe viben

- Det er godt at få fokus på viben igen. Det er en flot og karakteristisk fugl i agerlandet, og vi landmænd kan virkelig gøre en aktiv indsats for at hjælpe den på vej, siger viceformand i L&F, Lone Andersen.

Anbefaler frivillige tiltag

I forbindelse med kampagnen er der lavet en række anbefalinger i et samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Seges. Anbefalingerne bygger på frivillige tiltag, som kan gennemføres uden, at man som landmand kommer i konflikt med øvrige regler. De kan findes på L&F´s hjemmeside.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med implementeringen af den nye landbrugsreform (CAP) i år er der fulgt nye regler med, men altså også nye muligheder i forbindelse med at lave tiltag på markerne til gavn for viben og dens venner.

- Det er rigtig godt at få fortalt, hvad man som landmand kan gøre for viben. De vibevenlige tiltag er konkrete og praktiske tiltag, som de fleste landmænd kan udføre i et eller andet omfang. Vi håber at kunne hjælpe viben ved at få udbredt kendskabet til, hvad man kan gøre til så mange landmænd som muligt, siger Lone Andersen.

Anbefalingerne er målrettet omdriftsarealer, eng- og græsarealer samt større lavbunds- eller vådområderprojekter. Fælles for de tre grupper er, at det er vigtigt at tage hensyn til vibens reder, æg og under her i foråret.

Det gør man blandt andet ved at:

  • Komprimere perioden med markarbejde sådan, at alt forårets markarbejde foretages samlet. Så der eksempelvis tromles i umiddelbar forlængelse af såning, eller at græsmarker jævnes og tromles tidligst muligt og meget hurtigt efter hinanden. På den måde forstyrrer man mindst muligt i yngleperioden.
  • Genskabe egnede ynglelokaliteter for viberne. Tilbagegangen for viben skyldes især, at der i dag er færre afgræssede engarealer, at vinterafgrøder er blevet mere udbredte, og at våde pletter på enge og omdriftsarealer i højere grad drænes tørre. Tilsammen betyder disse ændringer, at vibernes unger har svært ved at finde føde og overleve. Samtidig kan vibernes æg og unger også lettere blive bytte for rov- og kragefugle.

Nye muligheder i CAP-reglerne

Udover anbefalingerne er det især småbiotoper, der kan anvendes aktivt til gavn for viben. Vibepletter eller lærkepletter kan for eksempel være udvintringspletter eller våde pletter i marken og kan anvendes som småbiotoper. En småbiotop er et ikke-produktivt element uden landbrugsaktivitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er forskellige regler for, hvordan man kan etablere småbiotoper, alt efter om de indgår som en del af GLM8-kravet i bioordningen biodiversitet & bæredygtighed eller udlægges på øvrige grundbetalingsberettigede arealer. En småbiotop må være op til én hektar og er den over 100 kvadratmeter, skal den indtegnes på markkortet i ansøgningen. Der er også krav til, hvor stor en andel af markens areal småbiotoperne maksimalt må fylde.

Småbiotoper kan anvendes som en del af kravet om 4-procent ikke-produktive arealer under GLM 8-kravet, de kan udlægges på grundbetalingsberettigede arealer eller indgå i bio-ordningen biodiversitet og bæredygtighed. Hvis småbiotopen skal indgå i GLM 8-kravet eller i bio-ordningen biodiversitet og bæredygtighed, skal den indtegnes præcist.