Lyt til artiklen:

Nye efterafgrøderegler giver mere fleksibilitet

00:00
Hastighed: ???x
03:20

Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer glæder sig over flere ændringer i den nye plantedækkebekendtgørelse, som netop er sendt i høring.

I forbindelse med landbrugsaftalen blev det aftalt, at der skulle gennemføres et servicecheck af efterafgrødereglerne med henblik på at gøre dem mere fleksible, og i den forbindelse leverede Landbrug & Fødevarer en række ændringsforlag. Det skriver interesseorganisationen i en pressemeddelelse.

Nu er den nye plantedækkebekendtgørelse kommet i høring. Og der er blevet lyttet til ønskerne om større fleksibilitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De nye tiltag omhandler indførelse af dag-til-dag kvotereduktion, anvendelse af opsparede efterafgrøder i stedet for kvotereduktion ved sen etablering af efterafgrøderne og at spildfrø, altså spildkorn, kan indgå i dækningsgraden ved kontrol af efterafgrøderne. Herudover bliver det muligt at flytte tilmeldte målrettede efterafgrøder på tværs af visse ID15-områder i kystvandoplandet, hvilket allerede var meldt ud.

I tillæg til den nuværende mulighed for at så efterafgrøderne senere i tre intervaller mod en kvotereduktion, kaldet fleksible frister, bliver det fremover muligt at 'nøjes' med en mindre kvotereduktion i forhold til den konkrete sådato. Det kan mindske kvotereduktionen for nogle landmænd afhængigt af sådatoen. Den nye mulighed kan dog kun anvendes, hvis landmanden kan fremvise dokumentation for sådatoen ved anvendelse af præcisionsudstyr som for eksempel logfiler af GPS-tracking.

Det udelukker dog ifølge L&F mange fra at udnytte dén mulighed.

- Der er grund til tilfredshed med, at det nu bliver muligt at anvende de opsparede efterafgrøder i efterafgrødebanken i stedet for kvotereduktion ved sent etablerede eftergrøder. Det gælder dog kun for de pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder - desværre ikke for de målrettede efterafgrøder, siger Torben Hansen, formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer, og fortsætter:

- Det er også en fin nyhed, at Landbrugsstyrelsen nu vurderer at spildfrø fra godkendte efterafgrødearter, herunder korn og raps, kan indgå i plantedækkekravet ved kontrol af efterafgrøderne - både målrettede, pligtige og husdyrefterafgrøder. Det har længe været et ønske fra erhvervets side, da det jo ikke kun er efterafgrøder, som optager kvælstof fra marken. Desværre kan ukrudt og spildfrø fra ikke godkendte efterafgrødearter fortsat ikke indgå i plantedækket. Vi havde gerne set at ukrudt også kunne tælle med i plantedækkekravet, da de fleste ukrudtsarter alt andet lige, også optager kvælstof i efteråret, og vi forstår ærlig talt ikke hvorfor ukrudt ikke kan tælle med, siger Torben Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Af de ni forslag, der har været i spil i servicetjekket, har styrelsen kunnet imødekomme fire tiltag. Det betyder, at der fortsat er plads til forbedringer og behov for ændringer. Blandt andre havde Landbrug & Fødevarer gerne set at efterafgrødebanken også kunne anvendes til de målrettede efterafgrøder, da det især er denne type af efterafgrøder, som giver store udfordringer for rigtig mange landmænd. Landbrug & Fødevarer vil fortsat presse på for mere fleksibilitet.

- Den lidt større fleksibilitet i efterafgrødereglerne er velkommen men ændrer altså ikke ved at der fortsat er behov for et grundlæggende opgør med kvælstofreguleringen. Vi skal væk fra ensidigt fokus på efterafgrøder og kvotereduktioner og over til et fokus på godt landmandskab og det faktiske tab af næringsstoffer fra arealerne. Det skifte er besluttet med Landbrugsaftalen og vi arbejder for at det sker så hurtigt som muligt, siger Torben Hansen.