Abonnementsartikel

Seges glæder sig sammen med planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer over, at kravet om 60.000 hektar ekstra efterafgrøder er droppet i ny bekendtgørelse.

- Det er et yderst fornuftigt skridt der tages, når man vælger at droppe kravet om ekstra 60.000 hektar efterafgrøder. I L&F Planteproduktion har vi sammen med Seges længe argumenteret for, at det fagligt og miljømæssigt giver meget dårlig mening at stille rigide krav om efterafgrøder.

Det siger Torben Hansen, formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer, i en kommentar til den nye bekendtgørelse om plantedække, som NaturErhvervstyrelsen offentliggjorde fredag aften.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Reduceringen af kravet til efterafgrøder med 60.000 hektar er nyt i forhold til da bekendtgørelsen blev sendt i høring. Og det glæder Torben Hansen.

- Det er meget tilfredsstillende, at de 60.000 hektar er taget ud af bekendtgørelsen. Lempelsen er en del af den 16 punktsplan for landbruget, som VKO lancerede i efteråret, og det er et skridt i den helt rigtige retning i forhold til at sikre os mulighed for at producere effektivt og dermed styrke indtjeningen i landbruget, siger Torben Hansen.

Flere alternativer

På Seges glæder man sig også over udmeldingen om det reducerede krav og andre positive elementer

- Det reducerede krav om efterafgrøder betyder samtidigt, at kravet om efterafgrøder fortsat gælder på mellem 10 og 14 procent afhængig af blandt andet dyrehold, siger Ivar Ravn, direktør for Planter & Miljø i Seges.

- Listen af alternativer til efterafgrøder er blevet længere, flere vintersædsarter kan tælles med i efterafgrøderegnskabet, hvis de sås tidligt, og endelig får vi en mere favorabel omregningsfaktor for tidligt sået vinterhvede. Nu kan fire hektar vinterhvede erstatte en hektar efterafgrøder. Tidligere var forholdet fem til en. Det er en glædelig udvikling, men der er solid faglig dokumentation for at omregningsfaktoren kan komme endnu længere ned, siger Ivar Ravn.