Abonnementsartikel

NaturErhvervstyrelsen imødekommer nu et ønske fra landbruget om at fjerne krydsoverensstemmelse på reglerne om forbud mod dyrkning, jordbehandling og plantning i to meter-bræmmerne.

Det betyder, at styrelsen fremover ikke vil trække landmænd i landbrugsstøtten, hvis de bryder reglerne, selvom det fortsat er forbudt at dyrke med videre i bræmmerne i henhold til den nationale lovgivning. Landmænd vil fremover udelukkende blive sanktioneret af deres kommune for denne slags regelbrud. Dog vil landmænd få nedsat landbrugsstøtten, hvis de gødsker i to meter-bræmmerne.

Med ændringen vil de danske KO-regler på to meter-bræmmerne ligge på linje med andre EU-landes regler på området.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udmeldingen fra NaturErhvervsstyrelsen kommer godt en måned efter at styrelsen måtte erkende, at de uretmæssigt havde lagt dyrkning i to meter-bræmmerne til grund for støttestræk. Indrømmelsen kom efter krav fra Landbrug & Fødevarer, der påpegede, at styrelsen ikke havde hjemmel i EU's nitratdirektiv til KO-trækket.

Ser på KO i forvejen

Landbruget har ønsket KO-kravet på dyrkning med videre fjernet i forbindelse med, at NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen nu præciserer hjemlen til at trække landmænd i landbrugsstøtte, hvis de gødsker i to meter-bræmmerne.

Som konsekvens af den upræcise hjemmel vedrørende gødskningsforbuddet genoptager NaturErhvervstyrelsen desuden cirka 1.100 sager om brud på KO-reglerne.

Styrelsen behandler som udgangspunkt sagerne efter støttetrækkets størrelse begyndende med de største støttetræk. Derudover vil styrelsen efter bekendtgørelsens ikrafttræden den 9. maj, igen kontrollere KO-kravet om to meter-bræmmer. Det har styrelsen undladt at gøre i perioden frem til, at regelgrundlaget kom endeligt på plads.