Abonnementsartikel

Alene ved brug af grøngødning og efterafgrøder i sædskiftet opnår Lars Kjelde en CO2-reduktion på 28 procent på sin økologiske planteavlsejendom ved Kolding sammenlignet med en ikke-klimaoptimeret bedrift.

Lars Kjelde er økologisk planteavler og driver 39 hektar jord ved Vamdrup vest for Kolding. Det er hans bedrift, der er modelejendom for Økologisk Landsforenings klimapjece til planteavlere, som man kan læse mere om her i bladet.

Lars Kjeldes bedrift udleder 35,4 tons CO2-ækvivalenter svarende til 0,91 tons CO2 pr. hektar. Udregningerne viser, at bedriften ved sit brug af grøngødning, bedre pløjning og reduceret kvælstof-tildeling opnår en CO2 besparelse på 36,4 procent i forhold til et ikke-klimaoptimeret planteavlsbrug. Alene efterafgrøder og grøngødning tegner sig for de 28,2 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lars Kjelde deltog i projektet for at få sat konkrete tal på et klimaregnskab for bedriften.

- Det er interessant at få sat tal på de ting, man går og gør. Klima er noget, vi skal have fokus på ligesom alle andre sektorer og måske i særlig grad, da vi i landbruget jo forvalter meget af Danmarks natur, siger Lars Kjelde.

I Agro, der udkommer på fredag den 10. april kan du læse mere om hans øvrige tiltag for at reducerer CO2-udledningen og kompostering af halm frem for at nedmulde det efter høst.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.