Abonnementsartikel

For at korn kan bibeholde sine egenskaber må det konserveres.

Korn kan konserveres på tre forskellige måder:

* Ved nedtørring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

* Ved nedkøling eller beluftning.

* Ved fjernelse af ilt - gastæt lagring.

Korn, som er nedtørret til maksimum 15 procent vand, er standard handelsvare. Korn, som enten er lagret i beluftet form eller ved gastæt lagring, er ikke standard handelsvare. Dette forhold har betydning for den enkelte ved valg af konserveringsmetode.

Gunnar Schmidt, energi- og teknikrådgiver, Byggeri & Teknik I/S, Herning giver i en artikel til Agro sine input til tørring og lagring af korn.

- Tørring af kornet er konservering, som har til formål at sikre dets kvalitet og værdier. Hvis kornet skal lagres længere end cirka tre måneder, må det både tørres og nedkøles for at være lagerstabilt, udtaler han og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til mellem 14 procent og maksimum 15 procent vand og dernæst er afkølet, så det er på maksimum plus 7 grader.

Men håndtering af kornet starter allerede i marken. Er mejetærskeren og systemet til borttransport gearet til hinanden, her spiller for eksempel timekapaciteten og tons høstet på en dag ind. Det er nogle af faktorer som kan være til at bestemme kapaciteten på det enkelte transportsystem.

Efter kornet er kommet ind på lageret skal det håndteres og tilses på den rigtige måde, så det kan holde sig og bevare sine egenskaber bedst muligt.

- Korn er biologisk materiale. Tørt korn forbruger lidt ilt for at holde sig i live - samtidig dannes der Co2, vanddamp og varme. I løbet af lagerperioden vil temperaturen i kornet stige. For at sikre kornet imod skade og ødelæggelse er det nødvendigt at føre tilsyn med lageret regelmæssigt igennem hele lagerperioden, pointerer Gunnar Schmidt.

Ligevægtsfugtighed, tørreprocessen, hjælpemidler til tørring er flere emner du kan læse mere om i næste nummer af Agro, der udkommer den 11. juli.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses ved at klikke her.

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.