Vandløbslaug for Værebro Å havde ret. Danmarks mest bybelastede vandløb har i dag en vandføringsevne nedsat med 73 procent.

Vandløbslaug for Værebro Å har hele tiden haft ret. Danmarks mest bybelastede vandløb, Værebro Å har i dag en nedsat vandføring, så det mærkes. Siden 1981 er vandføringsevnen nedsat med ikke mindre end 73 procent.

Efter kommunerne overtog vandløbsvedligeholdelsen efter nedlæggelse af amterne, har Egedal Kommune fungeret som vandløbsmyndighed. Alene i dette tidsrum er der sket en halvering på vandføringen i åen.

- Dette kan mærkes i dag. Et område på ca. 800 ha er i dag så ødelagt af forsumpninger, at træerne er døde og dyrene er forsvundet, lyder det fra Søren Traberg Vestergaard, formand for Vandløbslaug for Værebro Å

En ny rapport fra Danmarks Hydrauliske Institut DHI, dokumenterer den nedsatte vandføring og forhøjede vandstand.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Der afholdes borgermøde i dag kl. 19 på Stenløse Rådhus, Rådhustorvet 2, hvor rapporten "Udvikling i vandstand og vandafledning i Værebro Å" fremlægges af DHI.

Ifølge Søren Traberg Vestergaard venter der et stort arbejde i det nydannede vandråd for Roskilde Fjord og Isefjord for at bringe Værebro Å tilbage på sporet.