Abonnementsartikel

De danske kvælstofnormer medfører lavere udbytter og en forringet kvalitet af de høstede afgrøder. Det påfører landbruget et samlet tab på 1,6 milliarder kroner årligt.

For otte år siden lavede Videncentret for Landbrug beregninger, der viste, at undergødskningen som følge af de danske kvælstofnormer kostede landbruget knap 700 millioner kroner årligt.

Der gennemføres hvert år 30-40 forsøg med stigende mængder kvælstof til forskellige afgrøder. Ud fra disse forsøg er det muligt at beregne tabet ved underoptimale normer. Med de nuværende høje kornpriser medfører undergødskningen et større tab, som Leif Knudsen har beregnet til 1,6 milliarder kroner årligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samlet udbyttetab på 3,6-5,2 hkg pr. hektar

Baseret på opgørelsen af den kort- og langsigtede effekt ud fra forsøg kan det anslås, at det samlede udbyttetab ved den nuværende reduktion af kvælstofnormerne fra den optimale kvælstofmængde vil være i niveauet 3,6 – 5,2 hkg pr. hektar. I opgørelsen af udbyttetabet fra 2004 blev der dengang beregnet et udbyttetab på 4,1 hkg pr. ha eller i samme niveau som ovenstående beregning.

Dertil kommer, at der ved et reduceret proteinindhold i foderkorn vil være et større behov for indkøb af protein i form af for eksempel sojaskrå. Et fald i proteinprocenten fra 11 til 9 procent koster ved det nuværende høje prisniveau på soja 3,69 kroner pr. hkg. Med et udbytteniveau på 75 hkg pr. hektar giver dette et tab på 275 kroner pr. hektar. Ved mere normale prisforhold er tabet cirka én krone pr. hkg pr. procent protein. Det svarer til en reduktion af kornprisen på to kroner pr. hkg ved et fald i proteinprocenten på to procentenheder.

Tabet ved det aktuelle prisniveau på korn, kvælstof og protein er beregnet til godt 1,6 milliard kroner pr. år. Ved et lidt lavere prisniveau er tabet tilsvarende godt 1,2 milliard kroner pr. år. Tabet er således væsentligt højere end beregnet i 2004. Den væsentligste årsag til dette er højere afgrødepriser.

Læs hele artiklen og se beregningerne af tabene ved en underoptimal gødskning af afgrøderne i Danmark i december-udgaven af Agrologisk, der udkommer fredag den 14. december.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.agrologisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller 7620 7920.