Abonnementsartikel

Danske planteavlere kunne høste for ti milliarder mere med kvælstofnormer som i Slesvig-Holsten.

I 1998 blev Vandmiljøplan II implementeret. Siden da er det danske kornudbytte stagneret, og kvaliteten i form af protein er faldet drastisk. Til trods for sortsforædling, ny kulturteknik og større viden, falder udbytterne for hvert år. Proteinindholdet i de danske kornafgrøder har en kraftig faldende tendens. Fra cirka 12 procent i 1997 til under ni procent i 2012.

I forhold til Tyskland er afgrødesalget i Danmark for de sidste 14 år i gennemsnit 1.000 kroner lavere pr. hektar. Et fald der øges år for år. I 2010 var afgrødesalget 1.700 kroner højere i Tyskland, svarende til 4.25 milliarder kroner årligt. Det haster med at få de danske miljøsærregler afskaffet. De skader samfundsøkonomien, og gavner ikke miljøet. De er skyld i, at danske smågrise bliver eksporteret til Tyskland, og at vi er nødsaget til at importere ekstra GMO-sojaskrå fra blandt andet Sydamerika for en milliard kroner årligt, skriver Vagn Lundsteen, planteavlsrådgiver, AgroPro Sjælland og direktør i Bæredygtigt Landbrug i en artikel i november-udgaven af Agrologisk, der udkommer fredag den 9. november.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.agrologisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller 7620 7920.