Abonnementsartikel

Siden franske Exel overtog Hardi i november 2007 er virksomheden blevet trimmet gennem en kraftig omstrukturering

Godt fire år efter, at det familieejede franske selskab Exel overtog Hardi, konstaterer den administrerende direktør, Sten Kjelstrup, at det er godt at være en del af Exel-gruppen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Integrationen af Hardi i Exel-koncernen har været succesfuld og hurtig. Kulturerne ligner hinanden, ifølge både Exels direktør og Hardis direktør.

Exel indsatte kun en enkelt franskmand i Hardis ledelse.

- Vi er meget pragmatiske, og det er folk også her, siger Exel-direktør Guerric Ballu.

- Så der var ikke behov for en revolution, konstaterer han.

Exel havde tre mål efter købet af Hardi. Det handlede om, at Hardi skulle tjene mere, at selskabets gæld skulle reduceres, og at produktionseffektiviteten skulle optimeres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Langsigtede mål

Guerric Ballu fortæller, at Exel mål med at købe Hardi både var et strategisk ønske om at skabe vækst - og en overvejelse om, at Hardi ellers ville blive købt af andre, og at det kunne skabe problemer for Exel.

Exel beskæftiger sig kun med sprøjter og har en multibrand-strategi.

Det betyder blandt andet, at Exel vil bevare og udvikle Hardi-mærket og -distributionen.

- Vi er familieejet, og derfor har vi fokus på de langsigtede mål, siger Guerric Ballu.

Han erkender, at det ikke kun er Hardi, som har været igennem ændringer efter overtagelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi kender meget til sprøjter, men vi har lært meget om markedet af Hardi, fordi Hardi er mere international, end Exel var, siger han.

Synergi i Exel-gruppen

Ifølge Sten Kjelstrup er Hardi blevet trimmet siden overtagelsen - fortrinsvis ved at finde mere intelligente måder at gøre tingene på. Og det har samtidig styrket virksomheden finansielt, fordi gælden er reduceret.

Sten Kjelstrup forklarer, at produktionen er blevet ændret i retning af mere LEAN - en proces, som har været meget inspireret af erfaringer fra andre dele af Exel-gruppen.

- Vi har oplevet synergi imellem fabrikker i gruppen, siger han.

Ikke sprøjter på lager

Tidligere havde Hardi en forholdsvis jævn produktion hen over året. Det gav stor lageropbygning uden for sæsonen, og et stort færdigvarelager har en høj pris, og desuden kan der være vanskeligheder med at ramme de modeller, som kunderne vil købe, og det betyder en lavere fortjeneste.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nu produceres der kun solgte sprøjter. Det har fjernet lageret og frigivet kapital. Det har til gengæld også betydet kraftige sæsonudsving i produktionen. Men det håndterer Hardi ved at have en kerne af medarbejdere, som besidder alle de nødvendige kompetencer. Og når det er lavsæson, indgår mange af de faste medarbejdere i en rotationsordning, hvor de opkvalificeres på skolebænken.

Sund fornuft

Strategien betyder, at der også skal hyres og fyres personale i takt med produktionsudsvingene.

- Men vi ligger i et område, hvor mange gerne vil holde fri, når det ikke er sæson. De har måske fritidslandbrug eller andet, de gerne vil bruge tid på, så de er glade for ikke at arbejde i sommertiden, siger Sten Kjelstrup.

Han fremhæver, at ændringerne i produktionen ikke har reduceret servicen, og samtidig er det lykkedes at producere mere.

- Der var meget sund fornuft i de nye målsætninger, og alle medarbejdere forstod det hurtigt, siger Sten Kjelstrup og roser medarbejdernes engagement i ændringerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mener, at Hardi er på rette spor.

- Målet er endnu ikke nået. Vi kan stadig blive bedre, men vi er meget bedre end tidligere, fastslår han.

Hidtil har Hardi været meget drevet af produktionen, men Sten Kjelstrup ønsker i højere grad at tage udgangspunkt i kundernes behov.

- Hvordan hjælper vi kunderne, og hvad er deres behov? Vi skal give dem added value. Så vores vision er at blive både markeds- og produktionsdrevet, siger han.

Fortsat produktion i Danmark

Guerric Ballu slår fast, at det er Exels mål at bevare sprøjteproduktionen i Danmmark, og han nævner flere fordele ved at have produktion i Danmark trods lavere timeløn i eksempelvis Kina.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er ikke et godt skridt at flytte produktionen til Kina. Der er værdier i Danmark, og der er ting, som ikke fungerer i Kina, siger han.

Blandt fordelene i Danmark er det såkaldte flexicurity-system, som gør arbejdsmarkedet fleksibelt.

- Vi har brug for fleksibilitet i produktionen, siger Guerric Ballu.

Han nævner også uddannelse af unge som et område, der er vigtigt for at fastholde produktionen i Danmark.

- Vi har behov for dem, der kan tænke ud af boksen, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I det hele taget er hjælp fra det politiske miljø på dagsordenen hos Hardi, som mener, at det danske politiske miljø kan hjælpe med blandt andet eksport.

Det handler ifølge Sten Kjelstrup om garantier og forsikringer i forbindelse med eksport til ustabile lande. Han nævner, at Tyskland er bedre end Danmark på dette felt.

Lokal produktion

- Der er således mange grunde til, at jeg tror på, at vi skal producere og samle sprøjter lokalt. Det er en strategi, vi også følger med vores selvkørende sprøjter, som vi lige nu kun producerer i Frankrig, men i fremtiden vil vi også producere dem i USA.

Guerric Ballu mener, at den lokale produktion er en fordel, når det handler om at opfylde kundernes behov.

Han er helt bevidst om, at alle landmænds forhold er forskellige, og derfor skal sprøjterne ofte også være forskellige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vil ikke producere samme sprøjte til hele planeten, siger han.

Han mener, at det har værdi for kunderne, at der er mulighed for at vælge forskellige sprøjter og forskelligt udstyr, og det er samtidig en god barriere for konkurrenter.

- Hvis vi kun producerede én slags, så ville vi lettere blive udsat for konkurrence, siger han.

Stor fremtid for sprøjter

Både Guerric Ballu og Sten Kjelstrup tror på en stor fremtid for Exel-gruppen.

De nævner, at den globale befolkningstilvækst og de stadigt større middelklasser i mange lande, vil øge efterspørgslen efter landbrugsafgrøder.

De mener ikke, at den store efterspørgsel kan imødekommes alene ved at inddrage mere land.

- Det kan vi kun ved at hæve ydelsen på eksisterende arealer. Og det vil sige, at vi skal producere mere på den samme overflade, og til det formål er sprøjter nødvendige. Der bliver også endnu mere krav om præcision og opmærksomhed på miljøhensyn. Det vil øge teknologiandelen i sprøjterne, mener de.

Eksempelvis forudser de, at Autosteer hurtigt vil blive meget udbredt.

- Det er allerede udbredt i Australien, hvor 80 procent kører med Autosteer, siger de.

Det skyldes blandt andet, at natten er et godt tidspunkt at sprøjte, og det forudsætter autostyring og GPS.

- I Kasakhstan er det nødvendigt at køre 16 timer i døgnet, og da er man også nødt til at sprøjte, når forholdene ikke er optimale, og da hjælper Twin-systemet, fortæller Guerric Ballu og Sten Kjelstrup.