Abonnementsartikel

Efter en generel dispensation fra Trafikstyrelsen til store Grimme-optagere er det gået stærkt med at få dispensationer igennem i kommunerne

En generel dispensation til at køre på landevejene med to af Grimmes store selvkørende optagere følges nu op med tilhørende dispensationer fra en række kommuner, hvor Grimme har søgt om dispensation til at køre på de kommunale veje.

Og der er udsigt til, at de midlertidige dispensationer til næste år afløses af ændringer i færdselsloven.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Så nu ser det ud til, at både kartoffel- og roesæsonen kan forløbe både effektivt og lovligt for de store maskiner.

Det så ellers sort ud for få uger siden, da en af de store optagere blev standset af politiet på sin kun anden tur på en vej, da den skulle fra en mark til en anden.

Politiet kunne fortælle den overraskede fører samt indehaveren af Knud Kristensen ApS Møldrup Kartoffelcentral, Jens Kristensen, at optageren - en 31-ton tung Grimme Tectron 415 - var ulovlig at køre med på vejene i kraft af bælterne.

Trykker mindre

- Det kom godt nok bag på os, for vi havde netop investeret i optageren, fordi den ud over at have dobbelt så stor kapacitet som den maskine, den afløste, trykker mindre på jorden, så vi undgår strukturskader, og samtidig er den mere praktisk at komme rundt med, siger Jens Kristensen.

Han fremhæver, at det netop lave marktryk er populært hos de mange landmænd, som Møldrup Kartoffel Eksport forpagter jord hos, og at det på den baggrund er uforståeligt, at maskinen var ulovlig at køre med på landevejene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han kan derfor næsten heller ikke tro meldingen fra politiet, som lyder på en bøde på 10.000 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet til føreren samt en bøde på 25.000 kroner til firmaet.

- Vi har ikke modtaget noget endnu fra politiet, men det er den mundtlige besked, vi har fået, fortæller Jens Kristensen.

Smal maskine

Ud over et lavt mark- og vejtryk fremhæver Jens Kristensen også, at Grimme Tectron 415 er meget kompakt med en totalbredde på 3,30 meter.

- Den er jo smallere end en mejetærsker, og den er ikke bredere end en gammeldags tre-meter såmaskine, hvor hjulene sidder ved siden af, siger han.

Han er derfor også glad for dispensationen fra Trafikstyrelsen og fra de mange kommuner, hans maskine skal køre i. Og han håber stærkt på, at loven bliver ændret på dette område, for ellers ser han nogle konkurrencemæssige konsekvenser for dansk landbrug, fordi den slags maskiner vinder stærkt frem og er lovlige at køre med i for eksempel Tyskland.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nødvendig af konkurrencehensyn

Jens Kristensen er ikke i tvivl om, at maskiner som Grimme Tectron 415 viser den retning, som udviklingen bevæger sig i.

- Vi var i Hannover for nylig til Potato Europe, hvor bæltekøretøjerne nu udgør cirka halvdelen af de optagere, vi så, mens den slags maskiner var et særsyn for fire-fem år siden, fortæller han.

Det er ellers ikke en helt billig maskine at investere i.

Grimme Tectron 415 koster ifølge Jens Kristensen cirka fire millioner kroner imod kun 1,6 millioner kroner for den optager, den afløste.

- Men den gamle skulle også have en traktor foran til 1,1 millioner kroner, og så havde den kun den halve kapacitet. Og den bugserede var vanskeligere at komme rundt med, siger Jens Kristensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han er derfor slet ikke i tvivl om, at investeringen er fornuftig og medvirker til, at hans virksomhed bliver mere konkurrencedygtig.

Kun korte ture på vejene

Med Grimme Tectron 415 kan Knud Kristensen ApS Møldrup Kartoffel Eksport optage 0,9 hektar i timen, når det går godt. Det svarer til 20 hektar i døgnet, og med 630 hektar kartofler bliver det til 31 dage med optageren, hvis alt forløber optimalt.

En stor del af produktionen er læggekartofler, og firmaet står bag mellem en syvendedel og en sjettedel af samtlige læggekartofler, der avles i Danmark.

Firmaets arealer med kartofler er spredt på et område inden for en radius på 30-35 kilometer omkring hovedbedriften i Møldrup.

- Men vi kører jo aldrig ret langt, når vi kører på landevejen med optagere, for vi gør jo hver enkelt ejendom færdig, og så fortsætter vi til den næste, som ligger i nærheden, siger driftsleder Lars Christensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han vurderer, at optageren kun kører seks-otte kilometer ad gangen, når den kører på landevejen.

- Vi sørger for, at logistikken er optimal, for den tjener jo ingen penge, når den kører på landevejen, siger han.

Alle var i god tro

Salgschef Per Rasmussen fra Grimme Skandinavien var ikke helt ubekendt med problemet med de store maskiner, men han troede, ligesom andre i branchen, at der lå en aftale, som muliggjorde flytning af maskinerne fra mark til mark.

-Alle troede, det var lovligt, for i 2008 blev der indgået en aftale med politiet ovre på Lolland, om at landmændene og maskinstationerne bare skulle indrapportere, hver gang de ville flytte en maskine. Men allerede i 2009 skrottede de aftalen, fordi der gik for meget tid med at tage sig af de mange indberetninger. Derfor troede vi, at det stadig var uden problemer at flytte maskinerne på vejene, siger Per Rasmussen.

Da det for få uger siden gik op for ham og andre i branchen, at der var problemer, blev der sat et større lobbyarbejde med hjælp fra blandt andre branchernes organisationer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hurtig dispensation

Og en af hovedkræfterne bag den aktuelle dispensation er folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen (V), som fik en henvendelse fra Grimme Skandinavien, da problemet blev klart for firmaet.

Han tog sagen op over for transportminister Hans Chr. Schmidt (V), og henvendelsen resulterede da også ret hurtigt i, at der blev udstedt en generel dispensation til at køre på statens veje, og med de kommunale dispensationer på plads de fleste steder, kan de store maskiner nu lovligt køre fra mark til mark, så længe dispensationen gælder - det vil sige frem til den 15. januar.

Kristian Pihl Lorentzen arbejder derfor på at få gennemført en hurtig ændring af loven, så det bliver unødvendigt med dispensationer til næste års sæson.

Loven skal laves om

Han mener, at det er nødvendigt med en modernisering af færdselsloven af hensyn til landbruget, for at det kan være et levedygtigt og konkurrencedygtigt erhverv.

- Brugene bliver større og større, og maskinerne vokser også i størrelse. Det tager færdselsloven ikke højde for.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kristian Pihl Lorentzen er udmærket klar over, at nogle bander over store landbrugsmaskiner, når de kører fra mark til mark.

- Men det kan ikke nytte noget, for de er med til at holde gang i Danmark og tjene til vores velfærd. Det betyder, at vi skal have forståelse for, at de skal være der, siger han og tilføjer, at landbruget beskæftiger i 135.000 ansatte i følgeerhvervene.

- De mange arbejdspladser har vi ikke råd til at undvære, mener Kristian Pihl Lorentzen.

Han tilføjer, at Tyskland er en hård konkurrent for dansk landbrug, fordi der er bedre rammebetingelser for at drive landbrug i Tyskland sammenlignet med Danmark.

- Den her situation med gør ikke forskellen mindre, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og så fremhæver han, at bælterne er til gavn for vejene sammenlignet med almindelige dæk.

- Trykket er mindre med bælter. Og det er jo ikke militære bælter, der rasper asfalten op. det er gummibælter, som er skånsomme, siger han.