Køernes vitaminforsyning skal være i orden for at opnå optimal ydelse, sundhed og reproduktion

Ingen er i tvivl om, at køernes vitaminforsyning skal være i orden for at opnå optimal ydelse, sundhed og reproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der fokuseres primært på vitaminerne A, D3 og E samt i større og større udstrækning også på B vitaminet Biotin. Der findes desuden en hel stribe af B-vitaminer, som der fokuseres på til de enmavede dyr, men ikke til drøvtyggere. Hvorfor er det såden -og er det ikke forkert?

Tilskud nødvendig

Ved opslag i diverse lærebøger kan man læse, at vommens mikroorganismer producerer tilstrækkeligt med B vitaminer til, at de sammen med fodermidlernes naturlige indhold dækker koens behov for disse.

Men denne information er dog baseret på gamle undersøgelser. I dag har vi nogle helt andre køer. Ydelsen er meget større. Foderomsætningen er meget større. Behovet for mineraler og vitaminer er meget større.

Det vil sige, at ”dagens ko” stiller meget større krav til optimal fodring samt tilskud af mineraler og vitaminer end ”fortidens ko”.

Kan vi være sikre på, at vommen også kan producere nok B-vitaminer til at dække den nuværende højtydende kos behov for B-vitaminer? Nej, det kan vi ikke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Øger ydelsen

Begrebet B-vitaminer dækker over vitaminerne B1, B2, B6, Niacin, Biotin, D-pantothensyre, folinsyre og B12.

Selv om de alle går under begrebet B-vitaminer, så er der dog tale om vidt forskellige vitaminer med hver deres funktion. Selv om de har hver deres egen funktion, kan det dog generelt siges, at de er nødvendige som katalysatorer for omsætningen af næringsstoffer.

Desuden er de vigtige ingrediensen i forbindelse med opbygning og vedligehold af immunsystemet. Tilstrækkelig forsyning med B-vitaminer er således lige så vigtig for koen som tilstrækkelig forsyning med energi, AAT, PBV, mineraler og så videre.

Mangel på bare et af B-vitaminerne går ud over både ydelse og sundhed.

Hvor er forskningen

Forskningsmæssigt har man nøje kendskab til de enkelte B-vitaminers biologiske funktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der, hvor forskningen halter bagefter, er på området vommens produktion af B-vitaminer i relation til organismens behov.

Og det er nok et spørgsmål, der aldrig bliver helt klart belyst, idet der ikke er nogen tvivl om, at en sund ko med en optimal vomfunktion producerer langt flere B-vitaminer end en ko, der ikke er helt på toppen, og hvor vomfunktionen ikke er helt optimal.

Tilskud af Biotin

Hvis vi gennemgår den forskning, der trods alt findes på området, finder vi ret sikre beviser på positiv effekt ved tilskud af Biotin.

Det har længe været kendt, at Biotin er en vigtig faktor for klovens opbygning og vedligehold.

Da klovskader kan være en bekostelig affære, bør man alene af den grund rette opmærksomheden med tilstrækkelig forsyning med Biotin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desuden har nyere undersøgelser med tilskud af Biotin til malkekøer vist højere ydelser på op til et-to kg mælk pr. ko pr. dag. De efterhånden mange erfaringer fra praksis med tilskud af Biotin til malkekøer viser samme tendenser som de forskningsmæssige resultater.

Erfaringerne fra praksis viser også, at tilskud af Biotin i stort set alle situationer er en særdeles god forretning. Det koster nemlig kun ni øre pr. ko pr. dag at give tilskud af Biotin.

Effekten på klovstyrken viser sig først efter fire-seks måneder, mens effekten på ekstra mælk viser sig i løbet af nogle få dage.

Øvrige B-vitaminer

For de øvrige B-vitaminer er forskningsresultaterne ikke så klare, som på området Biotin. Men her har vi efterhånden mange erfaringer fra praksis, hvor tilskud af øvrige B-vitaminer viser positive tendenser på såvel sundhed som ekstra mælk.

Og der er en klar tendens til, at de besætninger, som har prøvet ekstra tilskud af B-vitaminer, holder ved. De tør simpelthen ikke droppe det ekstra tilskud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og så er det en billig forsikring, idet det kun koster omkring 14 øre pr. ko pr. dag at give ekstra tilskud af de øvrige B-vitaminer

I mineralerne

Der er således ingen tvivl om, at vi fremover skal til at fokusere noget mere på tilskud af B-vitaminer til malkekøer.

På området Biotin er man allerede langt fremme med dokumenteret effekt på såvel klovsundhed som ydelse. Det har også medført, at der inden for de seneste par år er rigtig mange besætninger, som får iblandet Biotin i deres mineralblanding.

På området øvrige B-vitaminer er de videnskabelige dokumentationer vedrørende behovet for tilskud endnu mangelfulde.

Men vi ved fra praksis, at flere og flere besætninger også får de øvrige B-vitaminer tilsat mineralblandingen og med så positiv effekt, at de forsætter. Tilskud af B-vitaminer til malkekøer er således en billig forsikring, som alle højtydende besætninger bør tegne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Oversigten giver et koncentreret overblik over B-vitaminernes virkning, samt hvad det koster at tilsætte dem og de muligheder, der for et positivt udbytte.

B-vitaminer til malkekøer – virkning, hvad koster det og muligheder for positivt udbytteBiotinØvrige B vitaminerSpecifik virkningBiotin er vigtig i forbindelse med omdannelse af propionsyre til glukose – det giver mere mælkBiotin indgår i klovdannelsen – det giver stærkere klove og dermed færre klovsygdomme – positiv effekt ses dog først efter 4 – 6 månederSpecifik virkningB vitaminer indgår bl.a. som byggesten i de enzymsystemer, der styrer hele næringsstofomsætningen samt i immunsystemetUnder optimale forhold producerer vombakterierne B vitaminer nok til af dække koens behov for disseUnder ”stressede forhold” producerer vombakterierne ikke B vitaminer nok, og der er derfor behov for supplerende tilskudHvad koster det?Omkring 9 øre pr. ko pr. dag – udgiften er betalt, hvis ydelsen stiger med 0,05 kg EKM pr. ko pr. dagHvad koster det?Omkring 14 øre pr. ko pr. dag – udgiften er betalt, hvis ydelsen stiger med 0,07 kg EKM pr. ko pr. dagMuligheder for positivt udbytte (iflg. såvel videnskabelige forsøg samt praktiske erfaringer):Stærkere kloveMindre dyrlægeomkostningerHøjere mælkeydelse – op til et til to kg EKM ekstra pr. ko pr. dagMuligheder for positivt udbytte (iflg. praktiske erfaringer):Større foderoptagelseBedre reproduktionForbedret immunsystemMindre dyrlægeomkostningerHøjere mælkeydelseMuligheder for tildeling:Biotin tildeles typisk via en mineralblandingMuligheder for tildeling:Øvrige B vitaminer tildeles typisk via en mineralblanding