Bedre og billigere fodring i både sohold og slagtesvineproduktion.

Thomas Ballegaard, Engelgaard Agro ved Tørring, ser store fordele, både kvalitetsmæssigt og økonomisk, ved selv at blande sit foder til svin. Sidste år tog han egen foderfabrik i brug.

I 2009 overtog han Engelgaard efter sine forældre, Torben og Margrethe Ballegaard. Hen over årene har han tilkøbt flere ejendomme og forpagtet jord og stalde flere steder på egnen.

I efteråret 2018 købte han to ejendomme efter det tidligere Østergaard Agro I/S, nemlig Østergaard og Nedergaard ved Tørring med 75 hektar. Han fik dermed mulighed for at øge sin svineproduktion og fik plads til alle grise i egne stalde. Samtidig fik han mulighed for selv at blande sit foder samt god plads til sit korn - og også mulighed for at opbevare korn for andre.

Købet af ejendommene bragte ham dermed et stort skridt videre i forbindelse med hans strategier og visioner for bedriften.

Optimering af foder

Thomas Ballegaard har altid haft stor interesse i at optimere sit foder, da det er afgørende for trivsel og effektivitet i besætningen.

- Med overtagelsen af ejendommene fik jeg eget mølleri og kan nu selv kan blande mit foder, hvilket jeg ser som en meget stor fordel, både kvalitetsmæssigt og økonomisk.

- Før havde jeg CR-Foderservice til at komme og blande foderet med mit eget korn, men det har længe været et ønske for mig, at jeg selv kunne blande og være 100 procent over det. Det betyder færre omkostninger og mulighed for selv at optimere foderet helt præcist, som jeg selv ønsker det.

- Jeg har udbygget mølleriet med syv ekstra påslag til mineraler for at kunne fodre billigst og bedst muligt. Nu er der mulighed for at benytte sig af 21 forskellige komponenter. Det giver alle muligheder for at fodre, som man ønsker til alle aldersgrupper af grise, og anlægget kan producere seks-syv tons foder i timen, fortæller han.

Mere grund til at effektivisere

Med overtagelsen af ejendommene i efteråret 2018 kan Thomas Ballegaard nu selv fede alle smågrisene, hvilket han også ser som en stor fordel. Det blev også muligt at gå fra 400 søer til 450 søer.

- Før kneb det med at jeg havde plads til grisene i klimastalden, og det betød, at der ikke var så stor en motivation for at forbedre resultatet og blive mere effektiv. For så gik grisene jo bare for tæt, og det var ikke en fordel. Grisene gik i farestalden så længe som muligt, da der ikke var for god plads i klimastalden. Nu er det mere oplagt at effektivisere, for nu har jeg plads til grisene.

I besætningen produceres der 34-35 grise pr. årsso. Thomas Ballegaard har planer om at opsætte tre klimapavilloner, hvilket vil gøre ham i stand til at komme op på at producere ca. 15.500 slagtesvin på årsbasis.