Proteinindholdet i korn bestemmes af mange forskellige faktorer end blot gødningsnormen.

Vinteren 2013-14 var meget mild, og kornets vækst startede meget tidligt i foråret. Dette gav kornet i Danmark en lang vækstsæson og resulterede i et højt udbytte. År med høje udbytter vil normalt resultere i lavt proteinindhold i kornet, og som forventet var det gennemsnitlige proteinindhold i 2014 lavt. Det var dog ikke kun i 2014, at proteinindholdet var lavt. Faktisk falder det gennemsnitlige proteinindhold gradvist fra år til år, hvilket skyldes blandt andet planteforædling og en gradvist længere vækstsæson som følge af klimaforandringer.

Nogle politikere har, uden at undersøge de faglige sammenhænge nærmere, straks kædet det faldende proteinindhold sammen med indførelsen af kvælstofkvoterne i 1998 eller andre af de miljøtiltag, der begrænser kvælstofgødskningen i dansk landbrug.

Proteinindholdet i korn bestemmes dog af mange forskellige faktorer som klimaet, sortsvalget, nedmuldning af halm og gødningsmængden. Det er således korrekt, at gødningsmængden og især kvælstofmængden har indflydelse på proteinindholdet i korn, men der er ikke fagligt belæg for at sige, at det fortsat gradvise fald i proteinindholdet har sammenhæng med gødningsnormerne, idet disse har ligget nogenlunde stabilt i flere år.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind