Automatisk oplæsning:

Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde er et effektivt klimaværktøj

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Lodsejere, landboforening og kommune drøftede lavbundsjord og parkering af vand ved Skjold A.

Østjysk Landboforening og Hedensted Kommune satte den 26. april 10 lodsejere i stævne på en markvandring ved Skjold Å vest for Juelsminde. Temaet var lavbundsjord og tilbageholdelse af vand. Markvandringen var nummer to i en række af fem med temaer, som skal grave et spadestik dybere i et multifunktionelt jordfordelingsprojekt ved As Vig, skriver Østjysk Landboforening i en pressemeddelelse.

Projektet skal forhindre oversvømmelser i sommerhusområdet, øge biodiversiteten og samle landmændenes marker - men udelukkende hvis der er interesse for det. Involvering af områdets lodsejere er afgørende for, om en jordfordeling kan blive til virkelighed.

- Velkommen til markvandring ved Skjold Å. Vi vil gerne undersøge interessen for en jordfordeling blandt jer, der ejer og driver jorden her. I har en unik mulighed for at være med til at pege på løsninger, så vi bedre kan håndtere oversvømmelser og reducere klimagasser.

Området ved Skjold Å er kendetegnet ved et højt indhold af kulstof, så kan arealerne her bruges til vandparkering til gavn for både klimaet og det nærliggende sommerhusområde? Giver det mening for jer, spurgte Henrik Nielsen, formand for Østjysk Landboforening, inden forsamlingen bevægede sig ud over engen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forståelse og lokal viden

Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde er et effektivt værktøj til at gøre en indsats for klimaet. Samtidig kan en udtagning tilbageholde vand og forhindre oversvømmelser i det nærliggende sommerhusområde.

- Arealerne ved Skjold Å er på papiret et oplagt sted til at tilbageholde vand, men i virkeligheden ser det anderledes ud. Markvandringen har tydeliggjort, at der er mange følelser forbundet med jorden. Arealerne er gået i arv, og herlighedsværdien er høj. Det er et utrolig smukt naturområde. Vi har fået nogle gode snakke, en dybere forståelse og en lokal viden, der er meget værdifuld, fortæller Henrik Nielsen.

Den gode proces

Østjysk Landboforening og Hedensted Kommune samarbejder og udvikler konceptet om multifunktionel jordfordeling ved først at involvere områdets lodsejere for at sikre en god proces og holdbare løsninger.

- VI kommer længst ved at involvere lodsejerne, men det betyder også, at processen tager tid og i princippet ved vi ikke, om vi har et projekt. Det kommer an på, om lodsejerne kan se idéen i at indgå i en jordfordeling. Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser, men hvad det ender med, ved vi ikke. Lige nu har vi en stor bunke brikker, vi skal forsøge at få til at passe sammen, forklarer Henrik Nielsen og fortsætter:

- En anden vigtig forudsætning for projektet er økonomi. Vi er ved at undersøge forskellige muligheder, da vi ikke passer ind i Landbrugsstyrelsens ordninger. Det er rigtig ærgerligt. Min oplevelse er, at mange landmænd gerne vil byde ind, men at det selvfølgelig kræver en fair erstatning for den jord, de skal tage ud. Det var også et tydeligt budskab fra lodsejerne ved Skjold Å, slutter Henrik Nielsen.

Fem markvandringer

Der er fem markvandringer på tapetet ved As Vig. De skal inspirere lodsejerne til, hvordan de kan bruge området til jordfordeling.

Temaer:

- Fordele ved jordfordeling

- Lavbundsjord ved Skjold Å

- Afgræsning og naturpleje

- Natur og biodiversitet i Åstrup Kær

- Jagt og drikkevandsbeskyttelse