Dagens afgrødekommentar fra Jyske Markets.

Præsidentvalget i USA er blevet præcist lige så tæt som frygtet. Mens Trump så ud til løbe med sejren onsdag morgen, har optællingen i løbet af onsdagen bragt Biden tættere på embedet. Trump har ikke overraskende udtalt, at han har vundet valget, og at han vil gå til højesteret for at få stoppet den fortsatte stemmeoptælling. Her torsdag morgen er oddsene i favør af Biden med 1,1, mens Trump er sat til 6,0. Det samlede billede af onsdagens bevægelser på finansmarkederne giver ikke noget entydig billede. Aktierne sprang i vejret, oliepriserne fortsatte de foregående dages optur, renter faldt, mens et uforandret valutamarked indikerer en forsigtig, men svagt positiv stillingtagen til valgets sandsynlige afgørelse med en splittet Kongres, og derigennem ingen større politiske tiltag (fx skatteforhøjelser, regulering m.m.).

En potentiel sejr til Biden gjorde ikke noget negativ for afgrødemarkedet, der primært var klædt i grønt. Godt nok så vi nogle udsving over dagen i takt med stemmeoptællingen, men til sidst var det køberne der fik overtaget. Sojabønnerne supporteres af nye prisstigninger til både skråen og sojaolien, bekymringer omkring tørt vejr i Sydamerika samt amerikanske sojabønne eksportestimater for september, der var højere end ventet, og øger risikoen for en nedrevidering af de amerikanske slutlagre. De spekulative positioner er stadig i favør af stigende priser, og de kommende dage bliver det spændende at følge, om de agter at ændre den holdning op til november måneds WASDErapport, tirsdag i næste uge. Skråen mødte modstand i 390$ niveauet, men korrektionen fandt støtte fra nye købere, og dermed tester vi nu niveauet igen. Prisstigningerne drives af udsigten til faldende amerikanske forsyninger, mens de argentinske farmere sidder på varerne, som et hedge mod den fallerende økonomi, med kraftigt svækket valuta og en inflation der er stukket af. Det seneste estimat fra USDAviser argentinske slutlagre af sojabønner på 27,7 mio. tons, svarende til cirka 1/3 af de globale overgangslagre. Et comeback til den argentinske eksport, synes at være nøglen til lavere priser på sojaskrå, men vil sandsynligvis kræve en betydelig reducering af de nuværende argentinske eksporttariffer, samt at der ikke opstår større sydamerikanske produktionsforstyrrelser frem mod høst.

I det australske hvedemarked er det i høj grad meldingerne om kinesiske importtariffer på australsk importeret hvede, der vægtertungti nyhedsbilledet. Det har denne uge sendt de australske hvedefutures ned med 6,6% til 216 USD/ton - det laveste niveau i 6 uger, og pludseligt gjort den australske hvede konkurrencedygtig på nogle af de nære eksportmarkeder. Kina er dog en betydelig vigtigere destination for australsk byg, som allerede er omfattet af toldtariffer, end hvede, som blot har gjort cirka 6% af det australske eksportprogram for hvede. Efterspørgslen synes at fortsætte med at supportere hveden, hvor to store importører, Saudi Arabien og Egypten, i dag har meldt ankomst i dag. Seneste prisfald til hveden tyder mest af alt på at være en mindre korrektion, og pilen peger igen opad

Rapsfrøene handlede i går med positive tone, fortsat supporteret af stigende oliepriser, canolafrø, samt soja- og palmeolie. Alene de sidste minutter frem mod luk sprang rapsfrøene 3,5€/ton højere, og lukkede i det højeste niveau denne sæson i 396,25€. Åbningen i dag tegner positiv, og det kan sende rapsfrøene op i underkanten af 400€. La Niña sender ekstraordinært meget nedbør til palmeolieplantagerne i Sydøstasien der driller høstarbejdet, kombineret med at Covid-19 gør det sværere at skaffe arbejdskraft i plantagerne, som for en stor dels vedkommende udgøres af gæstearbejdere.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce