Lyt til artiklen:

Jyske Markets: USDA leverer overraskelser i forbindelse med WASDE

00:00
Hastighed: ???x
04:53

Abonnementsartikel

Dagens afgrødekommentar fra Jyske Markets.

Der var på forhånd indprist store forventninger i markederne forud for gårsdagens WASDE-rapport, hvor især majsen har været i fokus siden sidste rapport tilbage i januar. Siden rapporten den 12. januar, hvor USDA i den grad overraskede markedet med en nedjustering af den amerikanske produktion, var majsen steget med intet mindre end 15% forud for dagens handel. Der var således lagt op til spænding forud for dagens rapport, hvor analytikerne på forhånd forventede en yderligere stramning af den globale forsyningsbalance.

Det blev dog ikke tilfældet, tværtimod, og USDA opjusterede forventningen til de globale slutlagre fra 283,8 mio. til 286,5 mio. tons. Som forventet, så hæver USDA den amerikanske eksport, men ikke nær så meget som markedet på forhånd havde forventet. USDA hæver den amerikanske eksport med 1,3 mio. tons, og da både niveauet for produktion og forbrug fastholdes fra seneste rapport, så medfører det en nedgang i de forventede slutlagre i nogenlunde svarende til stigningen i eksporten. Faldet i lagrene er dog ikke nok til at indfri analytikernes forventninger, hvor man på forhånd havde forventet et fald i de amerikanske slutlagre i omegnen af 3 mio. tons. Med en amerikansk majs som inden rapporten handlede på det højeste niveau i 7,5 år, så var det ikke overraskende, at prisen kom under pres. Efter et indledende fald i underkanten af fem procent, så rettede prisen sig i løbet af aftenen, og majsen endte med et fald på 2 % i forhold til lukkeprisen i forgårs. Det store spørgsmål er så, hvorvidt stigningen på de 1,3 mio. tons er et udtryk for USDAs generelt konservative tilgang til at flytte på deres estimaterne. Hvis det er tilfældet, så kunne der godt være en opjustering på vej i forbindelse med marts rapporten. Hen imod næste rapport vil vi forvente, at markederne til stadighed holder øje med tempoet på den amerikanske eksport, men også på vejrudviklingen i Sydamerika, hvor majshøsten så småt er skudt i gang

Artiklen fortsætter efter annoncen

På hveden overraskede USDA også markedet, om end fortegnet her var vendt om. Hvor markedet på forhånd havde forventet en nogenlunde flad udvikling for de globale slutlagre, så overraskede USDA med en pæn nedjustering af fra 313,2 mio. til 304,2 mio. tons - det lavest forventede niveau siden medio 2015. På trods af, at forventningen til den globale produktion hæves med 0,8 mio. ton, drevet af en stigende produktion i Kasakhstan, så presses den globale forsyningsbalance af en massiv kinesisk import. USDA hæver deres forventninger til det kinesiske forbrug med intet mindre end 10 mio. tons, et niveau som hvis realiseres, vil være det højeste i 25 år, og bringe det samlede kinesiske forbrug op på 140 mio. tons. Stigningen på de 10 mio. tons er blandt andet drevet af et væsentligt højere forbrug af hvede i svinefoderet, som følge af de stigende priser på majs, som ellers er den primære foderkilde.Derudover bidrager Indien også til den strammere forsyningsbalance med en stigning i forbruget i omegnen af 3,5 mio. tons. Om end det ikke er den store bidragsyder til de faldende slutlagre, så forventes den argentinske produktion at falde med 0,3 mio. tons som følge af tørt og koldt vejr. Samtidig nedjusteres den argentinske eksport med 0,5 mio. tons, en direkte konsekvens af de strejker som ramte landet i januar

For sojabønnernes vedkommende var der i modsætning til majs og hvede tale om en mere afdæmpet rapport. Omend priserne indledningsvist faldt med små to procent, så lukkede sojabønnerne nogenlunde uforandrede dag "gong gongen" lød. Forventningerne til slutlagrene nedjusteres med 0,95 mio. tons sammenlignet med seneste rapport, og lyder nu på 83,36 mio. tons. Faldet skyldes primært en stigning i den amerikanske eksport på 0,5 mio. tons, og en nedjustering af de brasilianske indgangslagre med 0,3 mio. tons. Henholdsvis den Brasilianske og den Argentinske produktion fastholdes i samme niveau som ved forrige rapport, og frygten for at vejrmarkederne har haft negativ indflydelse på produktionen må ind til videre skydes til marts rapporten. Hvis USDAs forventninger realiseres, så vil slutlagrene for sojabønner for denne sæson ende 77% lavere end sæsonen 19/20, og samtidig ramme det laveste niveau siden sæsonen 13/14. Både majs og hvede fortsætter ned her til morgen, og falder i skrivende stund begge i omegnen af 0,8% på CBOT.