Dansk landbrug står ikke over for større reduktionskrav end det tyske landbrug med de nuværende vandplaner, der er i høring.

Det konkluderer en ny rapport fra Miljøministeriet og Fødevareministeriet, der samtidig også dokumenterer, at hvis Danmark skal nå den fulde målsætning på 19.000 tons inden 2015, tyder meget på, at det vil stille dansk landbrug i en problematisk konkurrencesituation.

Rapporten blev igangsat i forbindelse med Grøn Vækst 2.0 og sammenligner kvælstofindsatsen på i alt cirka 9.000 tons i de danske vandplanforslag med kvælstofindsatsen i vandplanerne for Slesvig-Holsten og Nederlandene. Baggrunden var en kritik om, at kravene til det danske landbrug er hårdere end kravene til det tyske landbrug, selv om der udledes til de samme havområder i Østersøen og Vadehavet.

For Vadehavet viser rapporten, at det tyske landbrug frem til udgangen af 2015 skal nedsætte udledningen af kvælstof med 1,9 kg per hektar. I de danske vandplaner, som er i høring frem til april, er det tilsvarende krav 1,2 kg per hektar.

Ellemann: Vi bør også skrue ned for tempoet

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce