Efter at reglerne for udnyttelsesgraden af kvælstof i husdyrgødning er strammet, er det endnu vigtigere at undgå afdampning og udvaskning. Her er nogle bud på, hvilke muligheder du har.

Reglerne for udnyttelsesgraden af kvælstof i husdyrgødning er fra 2021-sæsonen ændret. Det betyder, at kravene for kvælstofudnyttelse i både kvæg- og svinegylle er steget med fem procentpoint til henholdsvis 75 og 80 procent.

Det betyder, at der skal være endnu mere fokus på forhindre afdampning og udvaskning af kvælstoffet fra husdyrgødningen. Henrik Vinther, der er planteavlskonsulent i Velas, har en række bud på, hvordan du relativt let kan forbedre udnyttelsesgraden.

Med forsuring ned til pH-værdi 6,4 er der i gennemsnit cirka syv kg mindskning af tab i svinegyllen og 17 kg for kvæggylle

Henrik Vinther, Velas

- Når man ser på, hvor man får den bedste udnyttelse, er der ingen tvivl om, at det er ved nedfældning, at man altid kan nå i mål. I første omgang er det min vurdering, at man skal plukke de frugter, der hænger lavest, og derfor anbefaler jeg, at man skal nedfælde så meget, som det kan lade sig gøre, siger han.

[...]

Få fuld adgang med det samme

Opret dit abonnement her

Allerede abonnent? Log ind