En række forsøg, som Seges og DTI, Dansk Teknologisk Institut, har stået bag, viser, at nitrifikationshæmmere iblandet gylle giver et merudbytte i rapsmarken på gennemsnitligt 175 kg. pr. hektar. Resultatet fik man ved at teste produktet Vizura, der indeholder aktivstoffet DMPP, gennem tre sæsoner fra 2016-18. Ud af 20 forsøg, der blev foretaget på forskellige jordtyper og med forskellig dosering af stoffet, var det muligt at se en forbedring af udbyttet i størsteparten af forsøgene.

Forklaringen finder man, når der bliver set nærmere på de kemiske processer i jorden, og hvad der sker, når gylle bliver udbragt på en varm jord i sensommeren. Da jordtemperaturen på dette tidspunkt er høj, sker omdannelsen af ammonium (NH4) over nitrit (NO2-) til nitrat (NO3-) på omkring en uge, og med kvælstoffet i nitratform, er der risiko for en hurtigere udvaskning til vandmiljøet og planterødder, der ikke når at få gavn af næringen.

Få adgang til hele artiklen

Prøv første måned for kun 1 kr. og få ubegrænset adgang til alt indhold på Maskinbladet.dk*
Få adgang nu
Allerede abonnent?
* Efter første måned fortsætter abonnementet automatisk til normalpris - 179 kr. pr. md inkl. moms.
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.