Planlægning har stor indflydelse på, hvor effektivt vi arbejder. Og små ændringer kan give store resultater og overblik.

Laver du overspringshandlinger? Jeg tror, vi alle finder på undskyldninger over for os selv for at lave opgaver, der er sjovere, hurtigere eller nemmere end det, vi måske burde gøre. Inden sæsonen bliver skudt i gang for alvor, er der tid til at tænke over, hvad vi hver især kan blive bedre til. Her er ens egne vaner og prioriteringer et godt sted at begynde, og det er ting, der ligger lige for, og som hverken kræver flere penge eller nye maskiner. Det, der er på spil, er ens egen tid og viljen til at tænke anderledes, planlægge og udeføre det, man har aftalt med sig selv. Din rådgiver hjælper dig med mark- og sprøjteplaner og din virksomheds økonomi, men det er dig, der bestemmer, hvordan de enkelte ting skal gøres, og hvordan din og dine ansattes tid skal prioriteres.

Rikke Bech Skougaard, der rådgiver om personlig effektivitet, har mange års erfaring som leder i flere mellemstore virksomheder. Hun oplever, at der er for få, der stopper op og bruger tid på at få nye indtryk og idéer til, hvordan deres egen arbejdsstruktur kan forbedres. Det handler blandt andet om at afse tid til at få inspiration til at gøre ting anderledes, men i høj grad også om at planlægge, hvornår arbejdsopgaver skal laves, dele dem op i mindre dele og finde ud af, hvem der skal tage sig af dem. Det er ikke nogen let opgave at ændre vaner og tankesæt, og Rikke Bech Skougaard nævner, at vi alle generelt bedst kan lide at gøre tingene på den måde, vi altid har gjort.

Men det betaler sig at rykke lidt ved vores egne arbejdsgange, så vi opdager, hvad der er vigtigt, og hvad der kan vente. Når alle opgaver er skrevet ned, kan du også bedre vurdere, om du selv skal stå i spidsen for arbejdet, lade en af dine ansatte klare det, eller om du skal købe dig til det ude af huset. Det handler om, at vi alle laver det, vi ved giver mest værdi i vores hverdag. At vi ved, hvor overspringshandlingerne ligger og lurer på for eksempel sociale medier, eller at e-mails tager opmærksomheden. Der kan ligge guld gemt i at vide, hvordan ens egen effektivitet er, og derefter arbejde med den.