Gøma skriver på siden af gyllevognen, at den er bygget på erfaringer. Det mærker man også - og det er både godt og mindre godt.

Når der kommer en helt ny maskine på markedet, bliver det altid mødt af en vis form for spænding. Det gjorde sig i den grad også gældende for Gøma, som på Agritechnica 2017 viste den første egenproduceret gyllevogn i form af den daværende og nuværende topmodel: Gøma GG25.

Gøma producerer gyllevognene i tre forskellige størrelser: GG18, GG22 samt GG25, hvor tallene henviser til rumindholdet i kubikmeter.

Det ville ikke skade at tænke helt ud af boksen, når man skal udvikle en helt ny gyllevogn fra et blankt stykke papir.

- Morten Damsgaard, PowerGear-testpilot.

rich-media-1
Gøma producerer gyllevognene i tre forskellige størrelser: GG18, GG22 samt GG25, hvor tallene henviser til rumindholdet i kubikmeter.

Allerede inden lanceringen havde den viborgensiske virksomhed solgt adskillige gyllevogne på det danske og svenske marked, og det bevidner om et stærkt brand. For selvom gyllevognen er helt nyudviklet, så har Gøma årtiers erfaring i salg og servicering af gyllevogne.

Da man i løbet af 2017 begyndte udviklingen af en terminal, som var tiltænkt ældre gyllevogne, som dermed kunne få muligheden for at komme op på et højre tech-niveau, så lå tanken om resten af gyllevognen ikke fjern for Gøma.

Nu har Gøma været på markedet i knap to år med gyllevognen, og vi tester i denne udgave topmodellen i form af GG25 med en 7,5 meter Gøma discnedfælder.

Og jeg må sige, at der er rigtig mange gode detaljer i både software samt hardware på gyllevognen, som bevidner om, at Gøma ved, hvad de har med at gøre.

Men der er naturligvis også plads til forbedringer.

Let igangsætning

Det tager ikke mange minutter fra, du har sat dig i traktorsædet til ,du er dus med Gømas gyllevogn - for den er uhyre let at betjene Man behøver faktisk ikke den store induktion i computeren, da computeren er bygget op af symboler og fine grafiske tegn, som fortæller, hvad der sker i de enkelte menupunkter. I computeren kommer de første tegn på, at man kører med en gyllevogn, som groft sagt er udviklet af de mekanikere, som i mange år har skruet i gyllevogne, for, der findes nemlig en ret stor selvhjælpende del ved fejlsøgning i computeren.

rich-media-2
Fra den store 12,5 tommer terminal har man fuld kontrol over hele vognen. Der er mange automatiske funktioner indbygget, men jeg savner dog, at man ikke er helt fri for touch, da ikke alle menuer kan navigerer til med tryknapper.

Selve computeren er delt op i fem menu-punkter. Foruden den egentligt bruger-menu, som man vil bruge 98 procent af tiden, så er der også en menu'er for: indstillinger, redskaber, status samt en tælle-menu.

Jeg tillader mig at kalde status-menuen for 'mekaniker-menuen', for herunder skinner det for alvor igennem, at Gøma i flere årtier har været et værksted. Her har jeg nemlig mulighed for at se en status på samtlige sensorer på gyllevognen. Hvor stor er spændingen eller modstanden. Jeg kan sågar se, hvor meget modstand mit joysticket sender ud, når det benyttes. Det betyder, at hvis der skulle være problemer, så kan montøren i telefonen guide gyllevogns-chaufføren igennem de forskellige sensorer, og måske på den måde fejlsøge på gyllevognen. Det gør arbejdsgangen lettere for montøren, og fremfor alt: hurtigere.

rich-media-3
Menuer til kalibrering er godt bygget op og let forklaret i terminalen

Det samme gælder indstillings-menuen, hvor man kan foretage kalibreringer af samtlige sensorer, og med gode forklaringer til, så er det en let opgave at klarer for gyllevognschaufføren.

Under den egentlige bruger-menu er gyllevognen delt op i tre under menuer: Mark, vej og fyldning. Vognen skifter selv mellem mark og vej, når hastigheden bliver tilpas høj, og i de forskellige menuer er styringen af de forskellige funktioner låst på en sådan måde, at de ikke kan fejlbetjenes.

Under mark-menu'en har jeg fint overblik over alle nyttige funktioner: rumindhold, bredde på redskab, eventuel sektions-luk, hastighed, dosering, tryk på aflæsserpumpe, overblik over meter inden vognen går tom samt tæller for overkørt areal og tidsforbrug.

rich-media-4
Det var ønskeligt, at når man læsser gyllevognen havde mulighed for at hoppe rundt i andre menu?er. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt.

Det er let at ændre eksempelvis doseringen under kørsel i marken, men jeg ville egentligt også gerne, at det var muligt under eksempelvis læsning af gylle. Men når gyllevognen står i 'læsse-mode', så kan jeg ikke bruge andre menuer. Jeg tænker det kunne være rart at kunne foretage kalibreringer, ændrer doseringer eller lignende under læsning af gylle.

Styringen fra computeren er heller ikke helt fuldstændigt, når vi kommer op i en 36 meter bom på Gøma-gyllevognen. Gøma får slangebommene produceret hos Harsø, og op til 30 meter foregår styringen i Gømas gyllevogns skærm, men får man en 36 meter bom monteret på den 25 ton gyllevogn, så vil styringen ske fra en ekstern Harsø terminal. Den løsning kunne måske også integreres bedre.

Hurtig styring

Tilgengæld er man lynhurtigt videre fra gylletanken, da fyldetårnet automatisk lægges på plads på gyllevognen. Under testen kørte jeg både gylle fra buffertank samt gylletank, og i begge tilfælde kunne jeg nemt bruge funktionen - om det kan lade sig gøre i en gylletank med overdækning er jeg en smule i tvivl om, men under alle omstændigheder, er det ganske let blot at trykke på én knap på joysticket, også finder fyldetårnet selv tilbage til midten af gyllevognen og sænkes ned i spildbakken.

rich-media-5
Ved at aktivere en knap på joysticket finder fyldetårnet selv tilbage til midten af gyllevognen og sænkes ned i spildbakken.

Fra joysticket styrer man fyldetårnet samt ind- og udklap af bom eller nedfælder og start og stop af aflæsse- samt læssepumpe. Joysticket er meget let at bruge, og jeg kan godt lide, at når jeg bevæger joysticket til venstre, ja så kører fyldetårnet faktisk til venstre og bevæger jeg joysticket op, så kører fyldetårnet op.

rich-media-6
Joysticket er meget let at bruge, og jeg kan godt lide, at når jeg bevæger joysticket til venstre, ja så kører fyldetårnet faktisk til venstre og bevæger jeg joysticket op, så kører fyldetårnet op.

Desuden kan man ændre regning på de enkelte funktioner, hvis chaufføren ønsker det anderledes, end fabriksindstillingerne.

Selvtænkende træk

Når jeg befinder mig i marken med gyllevognen, så foregår det hele ganske let, da gyllevognen selv starter pumpen, fordeleren, og sænker redskabet blot ved at aktivere det hele med én knap.

Jeg kan sætte gyllevognen op således, at den automatisk hæver den forreste aksel på gyllevognen, efterhånden som der aflæsses gylle, og dermed giver en bedre vægtoverførsel til traktoren. Det sker i tre steps, hvor akslen begynder at løfte, når der er 12 ton tilbage i tanken, løfter en anelse mere ved 10 ton, og lidt mere ved 7 ton, mens den derefter løfter helt op.

Gøma tilbyder hjultræk med en ret unik detalje: Differentiale-spærre. HWD kalder Gøma det hydrauliske hjultræk, hvor man som chauffør ikke manuelt skal ind og aktivere systemet, hvilken retning der skal trækkes. Med en sensor finder hjultrækket selv ud af, om det skal trække frem eller tilbage, afhængig af hvilken retning traktoren kører.

rich-media-7
Gøma tilbyder hjultræk med en ret unik detalje: Differentiale-spærre. HWD kalder Gøma det hydrauliske hjultræk, hvor man som chauffør ikke manuelt skal ind og aktivere systeme

Det vil sige, at hvis det begynder at blive fedtet, og man måske skifter kørselsretning i traktoren, så vil hjultrækket automatisk begynde at hjælpe med at trække i bakgear. Det sker helt automatisk og er et meget stort plus.

Hjultrækket låser de to hjul sammen, som alt andet end lige må være en fordel ved fedtet fører og i eksmepelvis græsmarker og lignende, hvor man gerne vil undgå eventuelle spor fra et hjul som slipper.

Hjultrækket er opbygget med en oliepumpe, som trækkes af en seks rippet rem, så man undgår en gearkasse. I det hele taget har man gjort meget for at spare på gearkasser på gyllevognen.

rich-media-8
Gyllevognen vil altid læsse af mekanisk med PTO-aksel fra traktoren. Det er valgt for at spare gearkasser og dermed holde driftsomkostningerne i bund.

Eksempelvis vil gyllevognen altid læsse af med PTO-aksel. Det betyder, at man ikke har mulighed for eventuel at reducere omdrejningerne på aflæssepumpen på anden måde end at skifte PTO-gear på traktoren. Det er både godt og skidt. Godt fordi man sparer vedligehold til et dyrt mellemled, og en smule mindre godt, da brændstofforbruget måske kunne optimeres ved blot at bruge ligepræcis de hestekræfter, som den enkelte opgave vil kræve.

Gøma når dog et stykke af vejen ved at montere en spadeventil bag trevejshanen, som man manuelt åbner og lukker fra et fjernudtag. Det betyder, at man spærrer for pumpens omrøringsevne, og det vil altid være mere brændstofbesparende at piske i gyllen, frem for at flytte det.

rich-media-9
En spadeventil bag trevejshanen, som man manuelt åbner og lukker fra et fjernudtag gør det muligt , at spærrer for pumpens omrøringsevne, og det vil altid være mere brændstofbesparende at piske i gyllen, frem for at flytte det.

Når vi snakker hjulakslerne, så er det bestemt også værd at nævne, at gyllevognen drejer forholdsvis skrapt. Det mærkes blandt andet tydeligt, da jeg var i gang med at tage forager, hvor der skal bakkes ud i hjørnerne med gyllevogn og nedfælder - det fungere virkelig godt, og gyllevognen er lynhurtigt inde bag traktoren. Det samme gælder, når der køres og ned i trækkene, og der foretages en vending på forageret. Også her er gyllevognen lynhurtigt inde bag traktoren, og nedfælderen kan dermed igen hurtigt sænkes til jorden.

rich-media-10
En spadeventil bag trevejshanen, som man manuelt åbner og lukker fra et fjernudtag gør det muligt , at spærrer for pumpens omrøringsevne, og det vil altid være mere brændstofbesparende at piske i gyllen, frem for at flytte det.

Klassisk gyllevogn

Hvis man kigger lidt på gyllevognen udenfra, så minder den på mange måder om de andre dansk produceret gyllevogne - og jeg tænker egentligt en smule på, om det er en god ide. Man kan igen se, at Gøma bygger en vogn på de erfaringer, de har gjort sig, men det ville ikke skade at tænke helt ud af boksen, når man skal udvikle en helt ny gyllevogn fra et blankt stykke papir.

rich-media-11
Gyllevognen følger utrolig godt efter traktoren med en meget skrap venderadius. Dog savner jeg, at vognen ikke er udstyret med højere dæk, nu når man alligevel var i gang med et blankt stykke papir.

Eksempelvis synes jeg, at det er en skam, at der maksimalt tilbydes 34 tommer høje hjul på gyllevognen. I stedet for seks ens hjul skulle man måske montere fire 42 tommer hjul eller lignende, og nøjes med en lille hjulmontering på den forreste aksel.

Dog er der ændret på den traditionelle opbygning af en gyllevogn, når man nærmere sig bagenden. Her har man hos Gøma valgt at montere trepunktsliften med ulåste liftarme. Det betyder, at man rent faktisk kan dreje en smule med nedfælderen i jorden, uden at skal være alt for bekymret for, om liftarmene knækker.

rich-media-12
Der er med Gøma GG gyllevognen tale om en ægte dansk produceret gyllevogn med en udformning som vi kender, men jeg synes måske godt, at man kunne have tænkt endnu mere ud af boksen, når man alligevel begyndte med et blankt stykke papir.

Desuden sidder der også et trækøje monteret bagerst på gyllevognen, så det er muligt at trække vognen baglæns op fra fedtet omgivelser, hvis det skulle blive nødvendigt.

Alt i alt har det været et spændende bekendtskab med Gømas GG-gyllevogn, som man ikke kan mærke er ret nyt på markedet. Der er ikke mange ideer til forbedringer på den gennemførte gyllevogn og styring til den.

rich-media-13
På gyllevognens bagende er der tilgengæld tænkt ud af boksen med flere brugbare detaljer.

Plusser

Hjultræk finder selv ud af kørselsretning.

Automatisk returnering af fyldetårn.

Let og overskuelig terminal.

Stor fejlsøgningsafsnit i terminal.

Handy vogn med lille venderadius.

Oplåste liftarme.

Hurtig regulering af tre-vejshane.

Minusser

Computeren er låst, når der læsses.

Ikke stor hjuldiameter.

Slangebom er ikke hundred procent integreret i gyllevogns-computeren.

25 ton er den største model.

Skærm kan kun til dels styres med trykknapper.

Tekniske specifikationer

Rumindhold, m3: 25

Aflæssepumpe-kapacitet m3/min: 15

Læssepumpe-kapacitet, m3/min: 15-16

Dækmontering: 710/55 R34

Egenvægt, kg: 13.500

Løftekapacitet, kg: 8.000

Totallængde, m: 10,25

Højde, m: 4,00

Listepriser

Pris på afprøvet gyllevogn, inkl. udstyr: 1.493.200 kr.

Uddrag af ekstra udstyr på afprøvet læsser:

Fyldtårn: 302.000

Centralsmøring: 51.400

Arbejdslys: 18.900

Hydr. Løft af forreste aksel automatisk 14.700

Pris på basis vogn: 1.091.500

Muligt ekstra-udstyr:

HWD hjultræk 489.000

Kommentar fra producenten

Af Karsten Kammer, slagschef Gøma

Vi er utroligt stolte over den modtagelse, vi har fået i markedet for de professionelle gyllevogne. Kunderne har købt de første maskiner på tillid til, at vi kunne levere en stærk og funktionel vogn, som er nytænkende på brugervenlighed og driftsomkostninger. Vi har allerede set en meget stor interesse for vores vogne, der helt klart har været over vores forventninger.

Dette har aldrig kunnet lade sig gøre uden det store sammenspil, vi både har med vores egne montører, samt det unikke samarbejde der har været med vores kunder. Det er klart, at der har været til rettelser undervejs, men disse er er blevet håndteret positivt af vores kunder, da vi forholdsvis hurtigt har kunnet komme med brugbare løsninger.

Vi har i år allerede introduceret vores GG 22 med store hjul på de to bagerste aksler 800/60- 32 - 180 cm høje, og et mindre hjul på den forreste aksel. Dette er gjort ud fra at lave en lettere vogn til vejen, samt en lettere vogn at trække i marken, og derved også imødekomme kunders ønske om ikke altid at skal investere i traktormodellernes største udgaver, og derved spare brændstof. Desuden arbejder vi på at udvikle en stor gyllevogn med store hjul, til udelukkende at køre i marken med. Alt dette er også en af grundene til, at vi skriver på siden af alle vores vogne at de er bygget på erfaring. Vi har jo efterhånden opbygget en stor erfaring med professionelle maskiner til håndtering af husdyrsgødning.

rich-media-14
Bagenden rummer et hav af detaljer. Liftarmene kan give sig sidevejs, så man kan dreje en smule med nedfælderen i jorden. Der er et trækøje, så man kan trække gyllevognen baglæns ved fastkørsel, også er liften aktiv med elektroniske sensorer.