Naturstyrelsen vurderer, at bestanden af vildsvin i Danmark i øjeblikket er under 20 dyr. Smågrise født i december er nedskudt. 

Den danske strategi om total udryddelse af vildsvin i Danmark for at hindre ASF er tæt på at lykkes. Vildtkonsulent i Naturstyrelsen, Klaus Sloth, vurderer, at der i lige nu er under 20 dyr tilbage i det sønderjyske område. 

- Bestanden er ved at være rigtig langt nede. Antallet af restrende dyr er naturligvis et skøn. Vi har fået nedlagt samtlige smågrise født i december. Midt i marts nedlagte vi en so med syv Frislinger, siger Klaus Sloth. 

Vildsvin kan få smågrise hele året, men føder primært det næste kuld smågrise i april og maj måned.

For 14 dage siden skød jægere et år gammelt vildsvin syd for Aabenraa.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Bestanden af vildsvin er i øjeblikket koncentreret i området fra Aabenraa og til den tyske grænse primært i den østlige del og med enkelte strejfende handyr i den vestlige del. 

Lige nu er bestanden lav, men vildtkonsulenten gør opmærksom på, at bestanden kan vokse med dyr, der svømmer over Flensborg Fjord og gennem huller i vildtsvinehegnet.

- På det korteste sted er der kun 1,6 kilometer over fjorden, og det kan dyrene sagtens svømme, siger han. 

I forårs- og sommermånederne er dyrene svære at få øje på, de gemmer sig i de tætte skove og i afgrøderne. 

- Når vi når frem til efteråret, bliver de nemmere at få øje på, og vi kan nemmere lokke dem til vores fodersteder, siger Klaus Sloth. 

Mens vi i Danmark har et lavt antal vildsvin tilbage, er antallet langt højere i Tyskland.

Hvert år skyder tyske jægere over 800.000 vildsvin, og Klaus Sloth vurderer, at hele bestanden er over dobbelt så stor. I Flensborg-området, syd for den dansk-tyske grænse, bliver der årligt skudt omkring 100-200 vildsvin om året. 

I øjeblikket er efterspørgslen under coronakrisen ikke så stor i Tyskland efter vildtsvinekød, men kilopriserne har længe været langt nede omkring 1-3 euro pr. kg, så der har ikke i forvejen været den helt store interesse for jægerne i at skyde og sælge kødet.