Miljøministeriet kortlægger beskriver seneste fem års større initiativer inden for natur- og miljøpolitik.

Miljø- og Fødevareministeriet har netop udgivet en redegørelsen, der beskriver større udvalgte initiativer inden for natur- og miljøpolitikken fra 2015 og frem til den nuværende regerings tiltrædelse.

Man kan læse om forskellige initiativer fra Danmarks Havstrategi II til udbud på vindmølleparker, kviksølvskonventionen og Parisaftalen.

Redegørelsen er opbygget omkring de samme temaer, som den nye digitale Miljøtilstandsrapport - miljøtilstand.nu - for at koble tilstandsbeskrivelserne med de væsentligste politiske initiativer.

I alt ti temaer

Temaerne er: Arealanvendelse, luftforurening, vandforsyning, vandmiljø, klimaforandringer, natur og biodiversitet, naturressourcer, miljø og sundhed samt produktion, forbrug og affald.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

For hvert afsnit redegøres kortfattet for udfordringer på området samt for større politiske initiativer, der har betydning for natur og miljø. Listen over initiativer udgør således ikke en udtømmende liste over politiske initiativer på natur- og miljøområdet.

Redegørelsen kan læses her.