Claas er til sæson 2019 på markedet med Convio, som er et nyt sejlskærebord med fleksibel kniv. Skærebordet har været testet massivt i Danmark i høsten 2018.

Når nye landbrugsmaskiner bliver lanceret på markedet, ligger der tit omfattende test bag. Danmark er ofte et land, som udtages til test, fordi vi blandt andet har mere ekstreme forhold til visse landbrugsmaskiner. Ét eksempel er høstmaskiner, hvor mange producenter anser Danmark for at være et land, hvor høstmaskiner presses til det yderste, når det gælder store og til tider våde afgrødemængder.

Den tyske producent af landbrugsmaskiner, Claas, er ikke en undtagelse i denne strategi. I høsten 2018 har Claas blandt andet afprøvet det nye Convio Flex-sejlskærebord på dansk grund. Faktisk har man hos Claas produceret 15 Convio Flex-sejlskærebord til test i sæson 2018, hvoraf hele seks skærebord har kørt i Danmark.

Til frøavl giver sejlskæreborde de bedste betingelser: Jævn ilægning af afgrøden til mejetærskeren, som derefter laver en perfekt udtærskning af afgrøden.

- Bo Jensen, driftsleder hos Agro Alliancen

- Danmark er et rigtig godt testland, og specielt med disse nye sejlskærebord med fleksibel kniv har det været rigtig interessant at få skærebordene afprøvet i områder med massiv frøproduktion, og det er en af grundene til, at Fyn har været centrum for test af skærebordene, fortæller Niels Stræde Danielsen, produktchef for høstmaskiner hos Danish Agro Machinery A/S.

Fem af Convio Flex test-skærebordene har kørt på Fyn i høsten 2018 og en enkelt på Lolland.

Eneste rigtige i frø

De nye skæreborde har blandt andet været testet hos Hverringe Gods i det nordøstfynske samt Agro Alliancen på Egeskov og Ravnholt Godser i det sydfynske.

Begge steder har to skæreborde været i gang med både korn og græsfrøet, og i høsten 2018 besøgte Maskinbladet Agro Alliance for at høre om de nye skæreborde og se dem i arbejde.

Hos Agro Alliancen er der tale om store frøavlsejendomme med 600 hektar frøavl ud af de i alt 2100 hektar dyrkede areal. Der skal årligt høstes 1860 hektar, da en del af jorden udlejes til ærtedyrkning.

- Til frøavl giver sejlskæreborde de bedste betingelser: Jævn ilægning af afgrøden til mejetærskeren, som derefter laver en perfekt udtærskning af afgrøden, fortæller Bo Jensen, driftsleder hos Agro Alliancen, som til høsten 2018 fik leveret to nye Claas Lexion 780 mejetærskere på bælter sammen med de to test-skæreborde.

Bo Jensen fortæller, at man med sejlskærebordene kan køre et par kilometer stærkere med mejetærskeren sammenlignet med traditionelle snegl-skæreborde.

- I høj solskin midt på en høstdag kan alle mejetærskere og skæreborde køre, men det er det rette maskinvalg i yderpunkterne, som om formiddagen og om aften giver en mer-kapacitet. Når afgrøden kommer ujævnt ind, som det ofte sker sidst på høstdagen, så sker der hurtigt en uens tærskning med stort spild på soldene til følge. Det kan vi undgå med sejlskæreborde, fortæller Bo Jensen.

Stor kapacitet

Hos Agro Alliancen har maskinerne tilsammen høstet 1950 hektar i sæson 2018, og skærebordene har været i afgrøder som byg, hvede, raps, hvidkløver, strandsvingel, engrapsgræs, rødsvingel og rajgræs.

- Vi oplevede stor kapacitet i raps, hvor der én aften blev høstet fem hektar i timen pr. maskine, fortæller den ene maskinfører på én af mejetærskerne, Jakob Justesen, og fortsætter:

- Vi høstede på én dag 94 hektar strandsvingel med de to maskiner, hvilket helt klart skyldes den rolige ilægning og dermed højere kapacitet på maskinerne.

Manglende vingehjælp

Der er dog et punkt, hvor både driftsleder og maskinfører savner en opdatering på Convio Flex-sejlskærebordene.

- Lige så godt skærebordet går i høje afgrøder, lige så vanskeligt kan det være i korte afgrøder. Her tænker jeg på vingens afstand til kniven, når vi kører i flex-mode, fortæller Jakob Justesen.

Skærebordet er opbygget således, at vingen altid vil følge knivens højeste position. Det betyder, at hvis kniven i eksempelvis den ene side af skærebordet er et stykke længere nede end i den modsatte side, så vil vingen altid kære i en sådan position, at den følger kniven, hvor den er højest.

- Det kan betyde, at vi ikke rigtig kan hjælpe afgrøden ind, dér hvor kniven måske flekser et par centimeter under knivens højere punkt, påpeger Jakob Justesen.