Landbrug & Fødevarer peger på, at kørsel med landbrugsmaskiner på landevejen kan effektiviseres ved jordfordeling - til fordel for økonomi, trafik og fremkommelighed.

- Loven bør tilskynde til en samling af landmændenes jorder, så der skal køres kortere afstande mellem markerne. Den største barriere mod bedre jordfordeling er, at der skal betales tinglysningsafgift, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug og Fødevarer.

Han forklarer, at hvis jordfordeling fritages for afgift, så vil staten ikke lide provenutab.

- Der foregår ikke nogen erhvervsmæssig jordfordeling i dag alligevel, slår direktøren fast.

Én kilometer sparer 400 millioner kroner

Landbrug & Fødevarer har haft den store lommeregner fremme og beregnet, at hvis transportafstanden reduceres bare én kilometer for to millioner hektar landbrugsjord, giver det en driftsmæssig besparelse på omkring 400 millioner kroner. Tilmed giver den ene kilometer mindre kørsel til marken en reduktion på 50 millioner ton kilometer på de danske landeveje årligt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Landbrugsjorden kan samles og reducere antallet af kørte kilometer med landbrugsmaskiner. Det vil alt andet lige også være positivt for fremkommeligheden og den øvrige trafik, siger Flemming Nør-Pedersen.

Desuden peger Landbrug & Fødevarer på, at der i forbindelse med store anlægsprojekter bør være krav om jordfordeling.

Blokvogne blokerer for trafikken

En lille ting som reparation af maskinerne kan også lettes ved bedre lovgivning. Som reglerne er i dag, må landbrugskøretøjer inden for givne dimensioner køre mellem gård og mark, men de må ikke køre mellem mark og værksted - heller ikke hvis værkstedet ligger på vej hjem til gården.

- Det er unødigt ressourcespild at skulle rekvirere en blokvogn. Det påvirker den øvrige trafik med at skulle læsse en maskine, der skal på værksted, fremfor at køre dertil selv, argumenterer Landbrug & Fødevarer i sit transportudspil.