Efter flere ulveangreb flytter fårehyrde Peter Hélen nu sine får til områder tættere ved gården.

Fårehyrde Peter Helén fandt lørdag endnu engang fire får, der er angrebet af rovdyr på et hedestykke ved Stråsø Plantage ved Holstebro. Denne gang i det tidligere urfugle-reservat på Vind Hede, som Storålam afgræsser som naturpleje for Naturstyrelsen.

- En var dræbt, en måtte vi skyde og to var bidt. Det er ikke længere til at have dem der. Vi flytter derfor hele flokken hjem til arealer ved gården i Idom og kører foder ud til dem, siger Peter Helén.

Angrebet er det femte i Stråsø Plantage på blot tre uger. I alt er 13 får angrebet, hvoraf de otte er dræbt eller aflivet. I alle tilfælde er der mistanke om, at det er en eller flere ulve, der har fundet ud af at komme over eller under fårenes indhegning.

De fire får fra det seneste angreb bliver derfor som de øvrige undersøgt søndag eller mandag af Naturstyrelsens ulvekyndige vildtkonsulent. Han har i de tidligere tilfælde vurderet, at det med overvejende sandsynlighed er ulv, der står bag de gentagne angreb på naturpleje-fårene.

En endelig konklusion afventer dog DNA-prøver fra de dybe bidesår. Hvis det er ulv, betaler Naturstyrelsen erstatning til fåreavlerne.

De gentagne angreb rejser spørgsmålet om, hvorvidt Naturstyrelsen skal stille krav om og yde tilskud til et særligt ulvesikkert hegn hos lokale husdyrholdere. Hvis det ikke stopper angrebene, risikerer ulven for at blive regnet som en såkaldt problem-ulv, der må skydes.

Ifølge den danske ulveforvaltningsplan er det Naturstyrelsen, der afgør, om en ulv regnes som et problem, hvis den gentagne gange angriber husdyr trods relevante og rimelige afværgeforanstaltninger.

Foreløbigt har rovdyrangrebene i det beskyttede naturområde fået Storålam og andre fåreavlere til at flytte får til mere sikre steder. Naturstyrelsens egen plejeplan for hederne omkring Stråsø Plantage har dog et mål om, at 129 hektar sårbar, lysåben natur løbende skal afgræsses.

Endnu et angreb

Beslutningen om at flytte fårene i sikkerhed kom ikke et sekund for tidligt. Storålam nåede ikke at få flyttet de 120 naturpleje-får væk fra Vind Hede, før rovdyret slog til igen. Søndag eftermiddag fandt fårehyrde Peter Helén yderligere et dræbt får, ligesom han måtte aflive et andet på grund af alvorlige bidskader.

Dermed er i alt seks får overfaldet alene denne weekend. De undersøges mandag middag af Naturstyrelsens vildtkonsulent, der hidtil har peget på ulv som den mest sandsynlige forklaring.

De seneste tre uger har været seks angreb på får ved Stråsø Plantage, hvor i alt 15 får er bidt af et stort rovdyr. Ti af fårene døde eller måtte aflives.

Storålams 120 får fjernes fra heden mandag morgen og kommer ikke tilbage før april, hvor ulvesikring af indhegningen skal forhindre flere angreb.