Hornsyld Købmandsgaard A/S overtager foderfabrik, og åbner afdeling i Vestjylland.

Det privatejede grovvareselskab, Hornsyld Købmandsgaard A/S, har købt Hedegaard Agros fjerkræfoderfabrik i Gødstrup ved Herning, og indtræder dermed på det danske marked for fjerkræfoder.

Overtagelsen sker med virkning pr. 24. juni 2015, og i forbindelse med overtagelsen af foderfabrikken kommer HK også til at drive grovvarevirksomhed på stedet.

- Med overtagelsen kan vi fremtidssikre vores produktionskapacitet og sikre vores muligheder for at blive på det danske marked. Vi er afhængig af at have en moderne og omkostningseffektiv foderproduktion, siger direktør Christian Christensen.

HK råder i dag over to foderfabrikker i henholdsvis Hornsyld og på Horsens Havn.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kan sikre fortsat vækst

Overtagelsen af foderfabrikken er samtidig en aktiv beslutning om, at HK ønsker at indtræde på det danske marked for fjerkræfoder. En stor del af HKs salg af foder er svinefoder, og lige nu opleves et fald i markedet, som bl.a. skyldes, at en del kunder skærer ned på produktion på grund af dårlig indtjening.

- Fabrikken i Gødstrup giver os mulighed for at komme ind på fjerkræfodermarkedet, så vi kan sikre fortsat vækst, siger salgsdirektør Henrik Hedegaard og tilføjer, at HK i den senere tid har undersøgt mulighederne for at producere foder til fjerkræ på det danske marked.

Der vil blive produceret foder til både æg- og slagtefjerkræproduktion.

- Med købet af fabrikken får vi en fuld godkendt og velfungerende fabrik til fjerkræfoder, og vi får mulighed for at gå helhjertet ind i denne produktionsgren og blive en ny og seriøs spiller på markedet. Vi ser store muligheder i det her, da fjerkræproduktionen gennem de sidste år har været stigende i Danmark.

Vestjyske marked

Hornsyld Købmandsgaards køb af fabrikken i Gødstrup understøtter samtidig virksomhedens strategi om at vækste.

- Vi ønsker at stå stærkere i Vestjylland, og overtagelsen af fabrikken er en del af vores ambition om at udvide vores geografiske markedsområde. Ikke alene på fjerkræfoder men også når det gælder generel samhandel med landbruget, understreger Henrik Hedegaard.

- Vi overtager en fabrik og kommer samtidig til at drive en grovvarevirksomhed, der kan modtage korn i høst. Det bliver en afdeling med salg af sækkevarer, plantebeskyttelse, gødning og andre produkter. Vi tror på, at det har stor betydning at være til stede i lokalområderne, og vi vil gerne styrke salget i vores vestlige markedsområde, hvor vi har været aktive i en årrække. Det får vi nu bedre muligheder for med fabrikken og afdelingen i Gødstrup som base.

Den nuværende bemanding på fabrikken i Gødstrup er seks personer, og der vil blive etableret et team omkring fjerkræproduktionen med nyansatte samt medarbejdere fra Hornsyld.