En gyllealarm kan kombineres med overvågning af bygninger

Et gylleudslip kan få alvorlige konsekvenser for både landmanden og naturen, og derfor indførte miljøminister tidligere på året skærpede krav til landbrugets gylleopbevaring.

Et af kravene er en gyllealarm, hvis for eksempel gylletanken står inden for en radius af 100 meter fra et vandløb.

Flere virksomheder herhjemme har udviklet gyllealarmer, og en af disse er ingeniørfirmaet Profort A/S i Viby .

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det særlige ved Proforts alarm er, at den kan kombineres med andre overvågningsenheder, så man kan have en enkelt central styringsenhed, der via mobilnettet kan advare landmanden om, at der er noget galt på bedriften. Og i nogle tilfælde standse en proces, der truer med at gå galt.

- Det kan være en gyllepumpe, der er gået i stå eller at der er fare for overløb i gylletanken. Via sensorer, der måler væskestanden og gennemstrømningen i rørene, går alarmen i gang, fortæller produktchef Knud Frank Andresen, Profort A/S, om multiGuard Light.

Han tilføjer, at der også kan sættes temperatur- og fugtighedsmålere op i staldbygninger, som overvåges af kontrolenheden.

- Desuden kan man overvåge elforsyningen til ejendommen og dermed blive advaret om strømsvigt. Der er også mulighed for at tilkoble en røgsensor, uddyber Knud Frank Andresen og forsætter.

- MultiGuard Light laver samtidigt en log over de hændelser, der sker på ejendommen. Den registrerer temperatur og fugtighed to gange i timen hele døgnet, og loggen rækker to år tilbage. Dermed kan landmanden levere dokumentation for myndighederne i sager om for eksempel dyrevelfærd, uddyber Knud Frank Andresen.

Styringsenheden multiGuard Light drives af solceller med et back-up batteri og er dermed uafhængig af elnettet.